Initiativ til Grunnlovsdomstol

Initiativ til Grunnlovsdomstol

I kjølvannet av Stortingets innmelding av Norge i EUs energiunion, Acer, er det tatt initiativ til opprettelse av en Grunnlovsdomstol, en domstol som kan vurdere om politiske vedtak er i overensstemmelse med Grunnloven.

Anbefalt for deg