Den norske ørkenoljen

Den norske ørkenoljen

200 millioner år gamle ørkendyner i Nordsjøen gir gode oljereservoarer for Lundin i feltene Edvard Grieg og Luno II. Dette kunne representert et øyeblikksbilde fra Nordsjøen for 200 millioner år siden.

Anbefalt for deg