LA-2018-172

LA-2018-172

35 år gammel mann ble funnet skyldig i forsettlig grovt bedrageri ved å ha forledet NAV til å utbetale ham uførepensjon med ca. 415.000 kroner, jf. straffeloven (1902) 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd jf. 271.
Les mer om NAV.

Anbefalt for deg