Gutter blir bedre, jenter blir kvalme

Gutter blir bedre, jenter blir kvalme

Testing av VR-briller i mattetimene viser at gutter ble flinkere til å regne. Mange av jentene fikk en helt annen reaksjon.
Les mer om VR-briller.

Anbefalt for deg