Nina fra Varteig bli landbruksdirektør for 1,8 millioner innbyggere

Nina fra Varteig bli landbruksdirektør for 1,8 millioner innbyggere

Nina Glomsrud Saxrud fra Varteig er tilsatt som landbruksdirektør for det nye sammenslåtte fylkesmannsembetet for Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Hun blir den eneste østfoldingen i toppledelsen for det nye embetet.
Les mer om Buskerud, Oslo, Varteig og Østfold.

Anbefalt for deg