Norsk lysningsblad avvikler papirutgaven

Norsk lysningsblad avvikler papirutgaven

(Kampanje)Et av Norges eldste blader, Norsk lysingsblad, sier farvel til papiret og blir fra i dag bare å finne på internett. Bladet kom ut første gang i 1883.
Les mer om Norsk.