Leverprøver

Leverprøver

Skade eller sykdom i leveren kan måles ved spesifikke blodprøver, nemlig ALAT og gamma-GT. Såkalte "rensekurer" for leveren har ingen dokumentert effekt, forteller dr. Brynjulf Barexstein en av våre lesere.

Anbefalt for deg