10.000 kroner i bot for skadeskyting av rein

10.000 kroner i bot for skadeskyting av rein

SOGN TINGRETT: Sogningen i 70-åra fyrte av to skot mot ein flyktande reinsdyrflokk bakfrå. Resultatet vart to skadeskotne reinsdyrbukkar, 10.000 kroner i bot, erstatning på 3870 kroner og tap av retten til å jakta på hjortevilt i tre år.

Anbefalt for deg