10.000 kroner i bot for skadeskyting av rein

10.000 kroner i bot for skadeskyting av rein

SOGN TINGRETT: Sogningen i 70-åra fyrte av to skot mot ein flyktande reinsdyrflokk bakfrå. Resultatet vart to skadeskotne reinsdyrbukkar, 10.000 kroner i bot, erstatning på 3870 kroner og tap av retten til å jakta på hjortevilt i tre år.
1.  Bitcoin fiasko?

2.  Brudd etter 27 år: Selger seg ut av Norges største oppkjøpsfond

3.  Så mye vil det koste

4.  Europeiske land advarer mot Trumps skattereform

5.  Nesten frivillig

6.  Neppe smart med usmarte årsrapporter

7.  DN mener: IA-avtalen er en dyr sovepute

8.  Kreativitet mot skatteplanlegging

9.  60 Venstre-medlemmer har meldt seg ut siden lørdag

10. Økokrim er bra for næringslivet