47 omkom i arbeidsulykker i fjor

47 omkom i arbeidsulykker i fjor

Arbeidstilsynet har registrert at 47 omkom i jobb i landbaserte yrker i 2010. Det er fem flere enn i fjor. Tilsvarende tall for 2009 var 42, mens gjennomsnittet de ti foregående årene