Sinke i språkhjelpemidler

Sinke i språkhjelpemidler

Tale-til-tekst teknologi og annen språkteknologi er lite tilgjengelig i Norge.
Les mer om Norge.