50 arbeidsplasser i Finnmark ville kostet staten 10 milliarder

50 arbeidsplasser i Finnmark ville kostet staten 10 milliarder

Men da staten tok mindre av skatteregningen, stanset Statoil og partnerne Johan Castberg-prosjektet. I februar besluttet Statoil og partnerne å ilandføre oljen fra Johan Castberg-feltet