Bruker flere millioner på Gjevilvatnet

Bruker flere millioner på Gjevilvatnet

Store planer om rydding rundt vannet. GJEVILVASSDALEN: Miljøansvarlig i TrønderEnergi Kraft AS, Nils Henrik Johnson, kan fortelle at kraftselskapet for tiden utarbeider en plan for å rydde opp rundt hele det populære Gjevilvatnet.
Les mer om Gjevilvatnet.

Anbefalt for deg