Søndre Land er bekymret for å bli en ny Snertingdal

Søndre Land er bekymret for å bli en ny Snertingdal

Foto: Per Zhang Skjønberg Poltikerne i Søndre Land er bekymret for at de blir en liten utkant i en ny storkommune.
Les mer om Snertingdal og Søndre Land.

Anbefalt for deg