Her kan gangvegen bli smalere enn planlagt

Her kan gangvegen bli smalere enn planlagt

10 millioner kroner er satt av til gang- og sykkelveg i Snertingdal. Anslag viser at prisen trolig blir nærmere 15 millioner kroner.
Les mer om Snertingdal.