Snertingdal trenger digitale løsninger

Snertingdal trenger digitale løsninger

Et fåtall av husstandene i Snertingdal har i dag tilgang til bredbånd av tilstrekkelig kvalitet.
Les mer om Snertingdal.