Duket for potetgullstrid i lagmannsretten

Duket for potetgullstrid i lagmannsretten

Den såkalte «potetgullsaken skal nå opp til behandling i Borgarting lagmannsrett. Det er potetgullprodusenten Maarud som barker sammen med Orkla i rettssalen. Maarud vil ha enerett til å bruke betegnelsen potetgull.
Les mer om Borgarting, Maarud og Orkla.

Anbefalt for deg