Breivik gjorde høyreekstrem hilsen - ble irettesatt av dommeren