– Kriminalomsorgen har planene klare for Breivik

– Kriminalomsorgen har planene klare for Breivik

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Etter det NRK kjenner til har Kriminalomsorgen planene klare for å overføre Breivik til en fellesskapsavdeling - men dette ligger trolig langt frem i tid.
Les mer om Breivik, Kriminalomsorgen og NRK.