Dødsulykke på E18 ved Horten

Dødsulykke på E18 ved Horten

Person påkjørt ved Kopstad.
Les mer om E18, Horten og Kopstad.