Her får du den høyeste sparerenten

Her får du den høyeste sparerenten

Forskjellene i bankenes innskuddsrenter varierer stort. De nettbaserte nisjebankene kommer best ut.