Vegvesenet kaller inn 1000 biler

Vegvesenet kaller inn 1000 biler

De er spredt over hele landet.