Tommy Sharif dømt til fengsel

Tommy Sharif dømt til fengsel

Den tidligere «dekk-kongen er i Nedre Romerike tingrett dømt til ni måneders fengsel for skatteunndragelse, skriver Dagbladet.
Les mer om Dagbladet og Nedre Romerike.