33 personer har fått erstatning etter mislykket fedmeoperasjon

33 personer har fått erstatning etter mislykket fedmeoperasjon

Fem personer døde som følge av operasjonen.