Fordommer må vike for fakta i surrogatidebatten

Fordommer må vike for fakta i surrogatidebatten

DEBATT: Tiden er overmoden for å tillate altruistisk, ikke-kommersiell, surrogati i Norge.
Les mer om Norge.