Seks av ti mener Oslo har for mye makt

Seks av ti mener Oslo har for mye makt

Misnøyen er størst på bygda, blant folk med lav utdannelse og de som stemmer Senterpartiet eller KrF. - Politikerne forstår ikke den voksende mistilliten, og det kan bli alvorlig, sier statsviter.
Les mer om KrF, Oslo og Senterpartiet.

Anbefalt for deg