Bakeri i Trondheim anmeldt etter aksjon av politiet og Arbeidstilsynet

Bakeri i Trondheim anmeldt etter aksjon av politiet og Arbeidstilsynet

Ifølge politiet var det flere tegn til sosial dumping da etatene slo til mot bakeriet.
Les mer om Arbeidstilsynet og Trondheim.