Næringsministeren: -Derfor bruker jeg ikke Airbnb og Uber

Næringsministeren: -Derfor bruker jeg ikke Airbnb og Uber

Og nå kan det bli dyrere å bo privat i ferien for deg
Les mer om Airbnb og Uber.
1.  Bitcoin fiasko?

2.  Brudd etter 27 år: Selger seg ut av Norges største oppkjøpsfond

3.  Så mye vil det koste

4.  Nesten frivillig

5.  Djevelens bakverk

6.  DN mener: IA-avtalen er en dyr sovepute

7.  Neppe smart med usmarte årsrapporter

8.  Europeiske land advarer mot Trumps skattereform

9.  Kreativitet mot skatteplanlegging

10. 60 Venstre-medlemmer har meldt seg ut siden lørdag