Bedrageridømt finansmann brukte fotballtopp som stråmann. Tar villa og skjærgårdshytte i arrest

Bedrageridømt finansmann brukte fotballtopp som stråmann. Tar villa og skjærgårdshytte i arrest

Mener finansmannen kan ha unndratt 3,9 millioner kroner i skatt.