Krev forsikring mot forurensning

Krev forsikring mot forurensning

Krav om forsikring mot forurensning kan løse striden i Førdefjorden. Blir forsikringen for dyr, er neppe gruven god samfunnsøkonomi.
Les mer om Førdefjorden.

Anbefalt for deg