Sykdommen som får kroppen til å angripe seg selv

Sykdommen som får kroppen til å angripe seg selv

Lupus rammer kvinner ni ganger så ofte som menn.