Derfor tok Cappelens mor Jensen i hånda og takket ham

Derfor tok Cappelens mor Jensen i hånda og takket ham

Hasjbaronens mor sier at «dette er en tragedie for alle involverte.
Les mer om Jensen.