En perfekt sandwich er et stykke kunst

En perfekt sandwich er et stykke kunst

Og det er ingen grenser for hvor god den kan bli.