Er det noen som har fått med seg at de bor i verdens likeste land?

Er det noen som har fått med seg at de bor i verdens likeste land?

Norge er ikke som USA. Det bare høres sånn ut når politikerne snakker om økonomisk ulikhet.
Les mer om USA.