Stor pågang etter personlige bilskilt

Stor pågang etter personlige bilskilt

Vegvesenet mottok 5.500 søknader om personlige bilskilt i løpet av de første fire timene etter at ordningen ble sparket i gang.