Den grønne bløffen

Den grønne bløffen

Det er direkte miljøfiendtlig å bruke store ressurser på tiltak med minimal miljøeffekt. Det er fordi gode miljøtiltak fortrenges.