Redusert fremkommelighet

Redusert fremkommelighet

E18 ved Farriseidet / Larvik: Redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell.
Les mer om Farriseidet og Larvik.