Daniel Hagebø (29) har søkt over 150 jobber. Han har åtte års utdanning, men har gått arbeidsledig i ett år

Daniel Hagebø (29) har søkt over 150 jobber. Han har åtte års utdanning, men har gått arbeidsledig i ett år

– Det verste er å få spørsmålet «Hva har du gjort det siste året?
Les mer om Hva.
1.  Bitcoin fiasko?

2.  Brudd etter 27 år: Selger seg ut av Norges største oppkjøpsfond

3.  Så mye vil det koste

4.  Europeiske land advarer mot Trumps skattereform

5.  Nesten frivillig

6.  Neppe smart med usmarte årsrapporter

7.  DN mener: IA-avtalen er en dyr sovepute

8.  Kreativitet mot skatteplanlegging

9.  60 Venstre-medlemmer har meldt seg ut siden lørdag

10. Økokrim er bra for næringslivet