1.000 sauer på internett

1.000 sauer på internett

Ved hjelp av mobilteknologien Narrowband IoT skal Telia Norge og oppstartsselskapet Nortrace spore 1.000 sauer på sommerbeite i Lyseheiene.

Anbefalt for deg