Snart blir det lov å prøve ut selvkjørende kjøretøy

Snart blir det lov å prøve ut selvkjørende kjøretøy

Samferdselsdepartementet legger frem forslag, og det skal legges til rette for utprøving innenfor rammer som ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn.