Helse

Årsmøte 2018

Da er dato satt for årsmøtet i Mental Helse Finnmark 2018 Vi takker for tolmodigheten rundt årsmøtet i mental helse Finnmark 2018. Det er nå avsatt dato for årsmøte og kurs helg. Det blir helgen 15.-17. Juni 2018.

Vil ha retningslinjer for nulltoleranse for sextrakassering

På årsmøtet til Yngre legers forening ble det vedtatt å jobbe for retningslinjer som forbyr seksuell trakassering i Legeforeningen.
Les mer om Legeforeningen og Yngre.
Helseministeren: - Jeg har bestemt sykehusstrukturen i Oslo
Helseminister Bent Høie (H) svarte Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, i Stortinget. Bjørnar Moxnes i Rødt sa onsdag at folket ikke har fått være med å bestemme hvordan sykehusorganiseringen i Oslo skal være.
Les mer om Oslo, Rødt og Stortinget.
Strid om MS-medisin: Industrien må klare bedre
De siste ukenes debatt om off-label-behandling av MS har ikke forsterket inntrykket av en legemiddelindustri som bryr seg mer om innovasjon enn om markedsandeler.
Les mer om MS-medisin.

Ny fysioterapibok nærmer seg 10.000 nedlastninger

Ialt tjue forfattere står bak samlingen av kritiske studier innen fysioterapifaget, som er utgitt Open Access. Tittelen er Manipulating Practices - A critical physiotherapy reader.
Slik forbereder hun pollensesongen
Det nærmer seg mai, og forberedelsene til pollensesongen er for lengst i gang. For få år siden var lista over tiltak lang for mamma Tone Danielsen. Men de siste årene har sønnen Elias på 10 år blitt langt mindre allergisk enn før.
Les mer om Tone Danielsen.
Unødvendige henvisninger til spesialisthelsetjenesten?
Riksrevisjonen bør kontrollere at offentlige myndigheter følger opp Stortinget beslutninger slik at alle får lik tilgang på nødvendige helsetjenester. Innlegg: Dag Brekke, overlege phd.
Les mer om Stortinget.
Medisinstudenter mestret stress bedre med nærværstrening
Seks år etter et mindfulnesskurs hadde medisin- og psykologistudenter bedre evne til å være nærværende, og de hadde økt velvære. Det viser en norsk studie som nylig ble publisert i PloS One.
Bildequiz uke 17 2018
Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? Send som e-post Bildequiz uke 17.
Les mer om Bildequiz.
84 bachelorstudenter må inkluderes i Høies løsning
Bachelor- og masterutdanningen utgjør sammen det ungarske profesjonsløpet ved ELTE-universitetet i Ungarn. Når Stortinget vedtar at vurderingen skal omfatte de direkte berørte i profesjonsutdanningen, må også de 84 bachelorstudentene inkluderes.
Les mer om Ungarn.
Hun er årets allmennlege
Fastlege Inger Johanne Ravn får årets Allmennlegepris for arbeidet med den lukkede facebookgruppen Allmennlegeinitiativet.
Klappet for streike-seieren
Sykehuslegene innledet årets vårkurs og årsmøte med å markere seieren mot Spekter.
Les mer om Spekter.
Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen
- Den sterke veksten de to siste årene er drevet av diagnostikk og legemidler, sa Erik Erik W. Jakobsen, partner Menon Economics, da han presenterte hovedfunnene i rapporten «Helsenæringens verdi 2018» under et lanseringsseminar hos NHO i dag.
Les mer om Erik Erik W og NHO.
Har vi råd til å la være å satse på norsk helsenæring?
Helsenæringen i Norge vokser som aldri før, og bidrar til en enorm verdiskaping; arbeidsplasser, skatteinntekter og eksportinntekter. Men i hjemmemarkedet er det noen humper i veien.
Les mer om Norge.
Bestillerforum ber om fullstendig metodevurdering av MS-legemidler
Off label-behandlingen rituksimab (Mabthera) skal inngå i FHIs nye metodevurdering.
Les mer om MS-legemidler.
OUS «sparer» 40 millioner på havarerte IKT-prosjekter
Oslo universitetssykehus' IKT-budsjett reduseres med 40 millioner kroner i år. Dette skyldes manglende leveranser av IKT-systemer. Onsdag har Oslo universitetssykehus styremøte.
Les mer om Oslo.
Er feilmedisinering en ubehagelig sannhet?
I en tid der reduksjon av liggedøgn står høyt på dagsordenen i spesialisthelsetjenesten, oppfatter vi det som merkelig at feilmedisinering får lite oppmerksomhet.
Rapport: Stor omsetningsvekst i Helseindustrien
Og veksten vil fortsette, ifølge Menon Economics. Rapporten «Helsenæringens verdi 2018», som er utarbeidet av Menon Economics, offentliggjøres onsdag.
Les mer om Helseindustrien.
Vil bli St. Olav-direktør
Klinikksjef Tom Christian Martinsen ved Medisinsk klinikk er én av seks søkere til jobben som sykehusdirektør på St. Olav. I utgangspunktet var det sju søkere til stillingen, men én har trukket sin søknad.
Les mer om Medisinsk.
Beslutningsforum får ny leder
OVERTAR: Stig A. Slørdahl overtar som leder for Beslutningsforum etter Lars Vorland. Foto: Nyemetoder.no Stig A. Slørdahl blir ny leder for Beslutningsforum etter Lars Vorland.
Les mer om Beslutningsforum.
- Jeg tror fastlegeordningen vil bryte sammen om tre år
Tidligere leder av Allmennlegeforeningen frykter fastlege-kollaps hvis «det ikke skjer noe substansielt».
Studenter får bedre stressmestring etter nærværstrening
Medisin- og psykologistudenter rapporterte om økt nærvær og bedre stressmestring seks år etter at de deltok på et 15 timers kurs i oppmerksomt nærvær. Det viser en studie utført av Folkehelseinstituttet og samarbeidende institusjoner.
Pasientkontakt uten kontakt
Studenter skjuler tegn på sårbarhet, slitenhet og medfølelse fordi de er redde for å virke svake eller uegnet til legejobben. Vi har en jobb å gjøre inntil medisinsk profesjonalitet fremstår helt og fullt menneskelig.
Endringer i refusjoner for fysioterapibehandlinger utført i utlandet
Helfo har endret sine rutiner og praksis for refusjoner av fysioterapibehandlinger utført i utlandet. Dessverre medfører hovedendringen at refusjonsgraden reduseres for mange av de som reiser ut av Norge.
Les mer om Norge.
Skrinlegger røntgenprosjekt til en halv milliard
LEGGES PÅ IS: Et røntgenprosjekt legges på is etter at det er brukt 220 millioner kroner på det. Illustrasjonsfoto: Yayimages.com Helse Sør-Øst har brukt over 220 millioner kroner på et felles radiologisystem for alle sykehusene.