Nationen

Nationen mener

Stortingsflertallet har talt: Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Prosessen fram til vedtaket har vært uryddig og lite demokratisk.

Støtteparti for regjeringen

Jeg fikk hilsen fra Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre her om dagen. Han skrev blant annet: «Arbeiderpartiet skal være et parti som er stolte av verdiene våre, som er nær velgerne våre og som er ambisiøse for hva vi vil gjøre bedre i samfunnet.
Norge slipper ikke metall-toll
USA har bekreftet at Norge i første omgang ikke slipper USAs nye toll på stål og aluminium, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Bekreftelsen kom sent torsdag kveld, sier Søreide i en uttalelse til NTB.
Frykt for handelskrig gir børsras i Asia
Børsen i Japan stupte over 4 prosent etter at Donald Trump presenterte sin nye straffetoll på kinesiske varer. Investorene frykter full handelskrig. Da Tokyo-børsen stengte fredag, hadde Nikkei-indeksen falt 4,51 prosent til 20.617,86 poeng.

Fleip eller fakta

I disse dager er det mer aktuelt enn på lenge å stille dette spørsmålet til våre politikere. Hva er det vi betaler disse for, å produsere samfunnsintriger, eller å styre landet vårt på en sikker, økonomisk og bærekraftig måte?
Skyt Mattilsynet over mål?
Den viktigaste enkeltfaktoren for dyr si oppleving av å bli transportert, er tilstanden til dyret. Eit friskt og sterkt dyr i god kondisjon toler påkjenningar og taklar miljøet under transport på ein god måte.
Kjennskap gir vennskap
Kunnskap og kjennskap om landbruket påvirker opinionen. Norsk landbruk må vise, ikke bare fortelle om sine verdier.
Nå behandles Acer-saken i Stortinget
Acer-saken har skapt voldsomt engasjement den siste tida. Nå debatterer og stemmer Stortinget for norsk medlemskap i EUs energibyrå. Rødt vil ha folkeavstemning. SV og Sp ber om utsettelse.
Les mer om Acer-saken og Stortinget.
Vannkraft kan redusere flomskader
Ved å bruke eksisterende kraftmagasiner aktivt for å holde igjen vann kan samfunnet spare store beløp på flomskader. Det viser en ny rapport fra Energi Norge.
Les mer om Energi Norge.
Felles satsar for å førebyggje rovviltskadar på sau
Det vart i fjor betalt ut 11,6 millionar kroner i tilskot til heimebeite og tidleg nedsanking av sau for å førebyggje rovviltskade. Miljødirektoratet har no fastsett nasjonale satsar for slike tilskot for å forenkle prosessen.
Ny vekst og næring i Innlandet
Hedmark og Oppland er blitt Innlandet. Sammenslåingen av fylkene må ikke bare bli en forvaltningsreform, men gi økt fokus på Innlandets muligheter i en ny, bærekraftig nasjonaløkonomi. Norge er blitt en utpreget petroleumsøkonomi.
Les mer om Innlandet og Oppland.
Haldt på dei rettelege fylkesnamni
Me i Høgnorskringen lyt diverre segja oss leide for måten namnespursmål hev vore handsama i arbeidet med regionreform.
Les mer om Høgnorskringen.
Et større marked innen tre
Vi har gode erfaringer med å bygge hus i tre i Norge, og offentlige innkjøp kan bidra til å øke hastigheten for utvikling av "grønne innkjøp".
Les mer om Norge.
Mener bøndene har vært blinde for fordelene med god dyrevelferd
Dyrevernalliansen mener landbruket burde vært først ute med å gjøre framstøt med dyrevelferd overfor forbrukerne. - Bondeorganisasjonene har sovet i timen, innrømmer fjørfeprodusent Tone Steinsland.
Les mer om Tone Steinsland.
Grensehandelen økte også i fjor
Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i fjor. Det er en oppgang på 9 prosent. Norsk handelsnæring er bekymret.
Listhaug var ikke tillit verdig
Sylvi Listhaug hadde ingen annen mulighet enn å trekke seg, etter at hun egenhendig hadde satt hele regjeringens overlevelse i fare. Måten hun trakk seg på, bekrefter at hun ikke fortjente Stortingets tillit.
Solberg må bli en samlende leder
Den nye justisministeren må evne å samle på en annen måte enn den forrige. Det er statsminister Erna Solbergs ansvar å få det til. Så skjedde endelig det som burde skjedd før.
EØS-bundet på hender og føtter
Da Brundtland-regjeringen forhandlet fram EØS-avtalen med EU for 25 år siden (Gahr Støre deltok) ble første stein lagt for kontinuerlig avståelse av sjølråderett uten folkeavstemning.
Jordvern på dagsorden
Telemark Bondelag er svært godt nøgd med dei ni jordvettreglane frå Fylkesmannen i Telemark. Med desse reglane seier Fylkesmannen at vern av dyrka jord skal prioriterast høgt i samfunnsplanlegginga.
Les mer om Fylkesmannen og Telemark.
Tror det er få muligheter for pelsdyrbøndene
- Det blir en pine og en plage for pelsdyrbøndene som i løpet av de neste sju årene må avvikle driften, sier Guri Wormdal i Pelsdyralslaget. Hun fikk stor støtte under debatten i pelsproduksjonens kjerneområde på Jæren.
Listhaugs vei videre
En fallert populist-statsråd uten resultater entrer landets viktigste talerstol med utetstemme. Det blir mer Sylvi. Stortingspresident Tone Trøen er trolig landets mest lettede.
Les mer om Sylvi.
Sp er skuffet over Ap etter Acer-ja i energikomiteen
Senterpartiet knaller til mot alliansepartner Arbeiderpartiet og hevder stortingsflertallets ja til EUs energiunion truer norsk selvstyre og gir dyrere strøm.
Les mer om Acer-ja og Arbeiderpartiet.
Arnstad: Ingen andre enn Listhaug selv som har skapt situasjonen
- Det er Sylvi Listhaug selv som har skapt situasjonen hun og regjeringen havnet i, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. - Vi har stått i en svært tilspisset situasjon i Stortinget.
Valgkomiteen foreslår gjenvalg for Reierstad i Tine
Valgkomiteen i Tine innstiller enstemmig på gjenvalg både av styreleder Trond Reierstad og nestleder Nils Asle Dolmseth. Det melder meierisamvirket i en pressemelding tirsdag. Trond Reierstad (59) er melkebonde i Lørenskog i Akershus.
Vi trenger jernbaneopprustning
Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund skriver i Nationen 19. mars at transportsektoren står for over 30 prosent av klimagassutslippene i Norge.
Les mer om Nationen og Norge.