Doffin

U2600 EFU-10018 Garnes Ungdomsskole - Prosjekteringsgruppe

Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Bergen Kommune 964338531 Serviceboks 7880 BERGEN 5020 NO Kontaktperson: Elisabeth Skeie Telefon: +47

Nytt dobbeltspor jernbane Eidsvoll nord - Langset

Forsyningsforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Tjenester I.1) Navn og adresser Bane NOR SF 917 082 308 Postboks 4350 HAMAR 2308 NO Kontaktperson: Marita Ræstad E-post: NUTS-kode: NO021
Les mer om Bane NOR SF, Eidsvoll og Langset.
Anskaffelse av Ullern flerbrukshall
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 915 705 243 Pb.1514 Vika Oslo 0117 NO Kontaktperson:
Les mer om Kulturog, Oslo, Oslo KF, Pb.1514 og Ullern.
Bussveien Ruten-Vatnekorssen, reguleringsplan med konsekvensutredning og byggeplan inkl. konkurransegrunnlag
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Statens vegvesen Region vest 971032081 Askedalen 4 Leikanger 6863 NO Kontaktperson: Jonas Meling
Les mer om Askedalen, Leikanger og Region.

Kommunikasjonstjenester

Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Politiets fellestjenester 974 761 157 Fridtjof Nansens vei 14 OSLO 0369 OSLO NO Kontaktperson: Rolf
Konkurranse på kjøp av bøker og læremidler
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Troms Fylkeskommune 864870732 Postboks 6600 TROMSØ 9296 NO Kontaktperson: Renate Mortensen E-post:
Etterstad vgs- Nytt kantinekjøkken og div.ombygninger
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Oslo kommune v/ Undervisningsbygg Oslo KF 984 070 659 Postboks 6473 Etterstad Oslo 0605 NO
Kongsberg Kommune - Rehabilitering av damanlegg Tangentjern og Rundetjern
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Kongsberg kommune 942 402 465 Kirkeg.
Oppstallingsutstyr AKM/MH2
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser UiT Norges arktiske universitet 970 422 528 Postboks 6050 Langnes Tromsø NO-9037 NO Kontaktperson:
Ekstern kjølemaskin for non-invasiv temperaturregulering, Helse Bergen HF
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser SYKEHUSINNKJØP HF 916879067 Tollbugata 7 VADSØ 9800 NO Kontaktperson: Maiken Sanden Telefon: +47
Rammeavtale - Alarmmottak fra heis, innbrudd og tilknyttede utrykningstjenester
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Randaberg kommune 934 945 514 Postboks 40 Randaberg 4096 NO Kontaktperson: Linda B. Joa Telefon: +47
Les mer om Alarmmottak og Randaberg.
201800069 Renholdstjenester
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Statens arbeidsmiljøinstitutt 874 761 222 Postboks 8149 Dep OSLO 0033 NO Kontaktperson: Roy Pettersen
Anskaffelse av brannmur
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Skedsmo Kommune 938 275 130 Jonas Lies gate 18 LILLESTRØM 2000 NO Kontaktperson: Therese Nguyen E-post:
Les mer om Skedsmo Kommune.
Leie av reketråler - Seleksjon av yngel av fisk fra reketrål i Barentshavet
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Fiskeridirektoratet 971 203 420 Strandgaten 229 BERGEN 5004 NO Kontaktperson: Erik Myrmel Telefon:
Rammeavtale på medisinteknisk måleutstyr
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid NRI 996 258 130 Sørum NO Kontaktperson: Linda Christine Røgeberg
Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til sliping/matting, lakkering, re-lakkering og merking av gulv
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Bærum kommune 935 478 715 Arnold Haukelands plass 10 Sandvika 1304 NO Kontaktperson: Junaid Aftab
Les mer om Bærum og Sandvika.
Anskaffelse, K-187566, Plass- brann- og redningstjenester Mehamn lufh...
Forsyningsforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Tjenester I.1) Navn og adresser AVINOR AS 985 198 292 PB 150 Gardermoen 2061 NO Kontaktperson: Joachim Jacobsen E-post: NUTS-kode: NO -
Vektertjenester for KODE - ny
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser KODE Kunstmuseer og komponisthjem 990 269 343 Rasmus Meyers allé 9 BERGEN 5015 NO Kontaktperson: Arild
Hjulgravemaskin
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Melhus kommune 938 726 027 Rådhusveien 2 Melhus 7224 NO Kontaktperson: Knut Forsmark Telefon: +47
Les mer om Rådhusveien.
Skolebøker og læremateriell
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Ålesund kommune 942 953 119 Keiser Wilhelmsgate 11 Ålesund 6003 NO Kontaktperson: Gina Olsnes
Bedriftshelsetjenester for Vestfold og Telemark Fylkeskommuner
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser TELEMARK FYLKESKOMMUNE 940 192 226 Fylkesbakken 6 SKIEN 3715 NO Kontaktperson: Karl Petter
Midlertidig forskjønning av HS4
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Horten havnevesen 986 497 625 Postboks 167 Horten 3192 NO Kontaktperson: Ellen Strøm Hassum
Les mer om Del I, HS4, Horten og Nasjonal.
Ny Bjørlien skole - Løst inventar
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Vestby kommune 943 485 437 Vestby rådhus Rådhusgt.
Les mer om Løst, Rådhusgt og Vestby.
EØS 082-2017 Trygghetspakker for hjemmeboende brukere av kommunale helse - og omsorgstjenester
Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Bergen Kommune 964338531 Serviceboks 7880 BERGEN 5020 NO Kontaktperson: Linn Karin Mydland E-post:
Brøytebil 4X4X1 til Bydrift Tromsø kommune
Anskaffelsesforskriften Kunngjøring av kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser Tromsø Kommune 940101808 Rådhusgata 2 TROMSØ 9299 NO Kontaktperson: Stig Arve Nordby E-post: NUTS-kode: