Ã¥ge

Da må Halliburton selge til GE eller Siemens

Justisdepartementet i USA kan komme til å kreve at Halliburton selger eiendeler til n enkelt kjøper i forbindelse med tiltak knyttet til oppkjøpet av Baker Hughes.
Les mer om Halliburton og USA.

Statoil og GE Oil & Gas inngår 4-årig rammeavtale

GE skal levere utstyr til subsea brønnhoder og tilknyttede tjenester til Statoil.
Les mer om Statoil.
Kåret vinnerne av global innovasjonskonkurranse
GE og Statoils samarbeidsprogram innen bærekraft kunngjorde tirsdag de fem vinnerne av den første innovasjonskonkurransen.
Dagens nyheter løfter aksjen
Wall Street er fornøyd med kvartalstallene fra GE.

Borerigger har 500.000 sensorer som ikke brukes. Disse vil GE nå utnytte

Skal spare selskaper for nedetid og milliontap.
Analytiker: -Leverer imponerende på industri
GE presenterte kvartalstall fredag.
Har solgt eiendeler for fire milliarder dollar
Størstedelen av eiendelene i GE Capital Real Estate vil nå bli solgt til fond forvaltet av Blackstone.
Les mer om Blackstone.
Rosenberg-sjefen: Begynnelsen på framtiden kan ligge under vann
Mens oljebransjen frykter en ny smell i år, spiste ansatte i GE Oil Gas og Rosenberg WorleyParsons kake for å feire at de leverer fra seg en undervannsramme for CO2-lagring til Statoils Snøhvit-felt. Framtiden for de to selskapene kan ligge under vann, sier Rosenberg-sjefen.
Les mer om Rosenberg-sjefen.
Fem år er gått siden de fikk Ingeniørbragden. Nå har de lansert oppfølgeren
GE Vingmed tøyer tekniske grenser for å redde liv.
Les mer om Ingeniørbragden.
Skoda Superb i helt ny utførelse
Enda mer superb. Skoda har nettopp vist en helt ny Superb i forkant av Genève-utstillingen. I denne omgangen er det kombi-versjonen som presenteres, stasjonsvognen kommer altså på et senere tidspunkt. Den viktigste nyheten for mange familier vil nok være at den innvendige bredden er betydelig øket. Ja, faktisk hevder Skoda at det er blitt hele syv centimeter mer albuerom i baksetet. Det er en betydelig forskjell i forhold til dagens Superb og betyr at den tsjekkiske produsenten har taklet det som har vært bilens største svakhet til nå. Les også: Skoda yngst ved vraking - men se hvorfor! Mer familievennlig Skoda Superb er nemlig posisjonert som sto
Les mer om Skoda, Skoda Superb og Superb.
Nye motorer i Bastøfergene neste år
Bastø Fosen har inngått kontrakt med båtmotorprodusenten GE Marine, for nye dieselmotorer til tre nye ferger. Samtidig skal Bastø I og Bastø II oppgraderes med nye motorer. De to eksisterende fergene skal være oppgradert tidlig neste år, tre nye ferger blir klare til bruk senere i 2016.
Inviterte til åpent møte om rovdyr, handlet mest om miljøutfordringene
Åpent møte ga få svar på hva Follo-folket mener om Østmarka-ul ven SKI: Det som skul le ha vært et åpent møte om rov dyr, ble en de batt om hvordan Norge skal møte mil jø ut ford rin ge ne.
- Allsang fra start
Plumbo gleder seg til å komme tilbake til Oppdal. Fest og stem ning: Plumbo skal ska pe liv og røre i Oppdal kul tur hus i feb ruar. Arkivfoto OPPDAL: De har vært i Oppdal en gang tid li ge re, men det be gyn ner å bli noen år si den.
Les mer om Oppdal.
Vant 25.000 i Sogndal
Fotograf Martin I. Dalen vant gjev fotokonkurranse i Sogndal. OPPDAL: - Det var vel dig over ras ken de at jeg vant, men jeg ble selv føl ge lig kjem pe glad, sier fo to graf Martin Innerdal Dalen (27) til Opdalingen.
Ytringsfriheten etter Charlie
Det er Kirs ten Muhle og Ragnar Aamodt som spør. Og kanskje får de svar når de ar ran ge rer de batt mø te om te ma et i Sandefjord bib lio tek tors dag kveld. Det gjør de un der vig net ten De batt og ming ling. Orker vi bare små doser?
Statoil og General Electric skal lage klimaløsninger for skifergassen
Statoil og amerikanske General Electric (GE) skal lage klimaløsninger for den omstridte skifergassen. I tillegg lover de 8 millioner norske kroner til de beste ideene som kan kutte klimautslipp og kostnader. Også norsk sokkel skal bli renere.
Les mer om General Electric.
Statoil og GE vil samarbeide om utslippsteknologi
Statoil og GT starter et samarbeid for å utvikle ny teknologi for å få ned utslippene.
Statoil og General Electric skal lage klimaløsninger for skifergassen
Statoil og amerikanske General Electric (GE) skal lage klimaløsninger for den omstridte skifergassen. I tillegg lover de 8 millioner norske kroner til de beste ideene som kan kutte klimautslipp og kostnader. Også norsk sokkel skal bli renere.
Les mer om General Electric.
Statoil deler ut «grønn pris til 4 millioner
Statoil og amerikanske General Electric (GE) lover inntil 4 millioner norske kroner til dem som kan grønnvaske utvinning av deres omstridte skifergass.
Les mer om General Electric.
- Må se det hele bil det
Nå har 5-år in ge ne i bar ne ha gen be gynt å snak ke om ned leg gel se og hva det vil bety for dem. DRIVDALEN: Un der kom mu ne sty ret skal sko le de bat ten igjen dis ku te res.
Enda et lite stykke Norge
Næringsminister Monica Mæland kan få enda et salg på pulten dersom amerikanske GE kommer med bud på Aker Solutions og Akastor.
Les mer om Akastor og Norge.
Carnegie kjører Kjell Inge Røkkes krambod
Meglerhuset tror den amerikanske giganten GE kan være interessert i å kjøpe selskapet.
GE stiger på tall
Konglomeratet General Electric har presentert tall for fjerde kvartal 2014.
Gade-show i biblioteket søndag
Årets Gade-se sjon fin ner sted i bib lio te ket søn dag klok ka 14.00. Og den som har hørt lan dets enes te bokinspirator fore dra om sin sto re li den skap tid li ge re, vet at man kan ven te seg både glød, hu mor og ener gi.
Gode prosesser rundt SAS-forhandlingene
På fol ke mø tet i Verdensteatret 12. ja nu ar fikk Ande bus Sp-ord fø rer ros fra sine kol le g er for at han som an svar lig tals per son for byg das inn byg ge re valg te å føl ge det re pre sen ta ti ve de mo kra ti ets spil le reg ler.
Les mer om Ande, Sp-ord og Verdensteatret.