Arbeidarpartiet

Høl har framleis trua på at Noreg kan styra sin eigen energipolitikk

- Ap sine krav er absolutte og er fullt og heilt stadfesta i avtalen Ap inngjekk med regjeringa tysdag morgon, seier Hilmar Høl, fylkesleiar i Arbeidarpartiet.

Giske går imot Acer

Tidlegare nestleiar i Arbeidarpartiet, Trond Giske, seier at han ikkje meiner Arbeidarpartiet bør støtte EUs energiunion Acer. Ein energiunion i EU kan passe dårleg for Norge, seier Giske til Trønder-Avisa.
Skuffa over Acer-avgjerd
Stortingsgruppa til Arbeidarpartiet seier ja til at Noreg skal vere med i EUs tredje energimarknadspakke, Acer. Dermed ligg det det an til stortingsfleirtal. I Møre og Romsdal Arbeidarparti var det omlag to tredels fleirtal mot ei tilslutning. Ap-ordførar Ståle Refstie i Sunndal er misfornøgd med avgjerda.
Skuffa etter Acer-vedtak
Hilmar Høl, fylkesleiar i Arbeidarpartiet, er skuffa over at sentralstyret stemde for Acer med eit atterhald.

Refstie skuffa over Acer-ja

Landsstyret i Arbeidarpartiet sa i formiddag eit vilkårsbunde ja til at Norge skal slutte seg til EU sitt energibyrå Acer. Møre og Romsdal Ap hadde derimot om lag to tredjedels fleirtal mot ei slik tilslutning. – Sjølvsagt er ein skuffa når ein har brukt så mykje tid og krefter på ei slik sak. Det har på mange måtar vore eit grasrotopprør i Ap, der vi har slåst saman med fagrørsla og håpte å vinne fram, seier ordførar i Sunndal kommune, Ståle Refstie (Ap),
Ja til varige innskot i biobank
Arbeidarpartiet sikrar Norge ein biobank som kan brukast til å løyse medisinske utfordringar for både individ og samfunn Eit lite stikk i hælen, innan 48 timar etter fødsel. Blodprøva blir så lagra i ein diagnostisk biobank.
Les mer om Eit og Norge.
Ber Støre snu i energisak
Arbeidarpartiet sin gruppeleiar i fylkestinget i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve, meiner partiet vil blø dersom stortingsgruppa seier ja til EU sin tredje energipakke. På Facebooksida si ber ho partileiar Jonas Gahr Støre om å lytte til protestane frå grasrota.I ettermiddag er stortingsgruppa samla for å ta stilliing til den betente saka.
Les mer om Møre, Romsdal og Tove Lise Torve.
Hoksrud støttar Listhaug
Bård Hoksrud støttar Sylvi Listhaug når ho seier at Arbeidarpartiet er meir opptatt av rettane til terroristar enn nasjonens tryggleik.
Hareide meiner Listhaug er meir populistisk enn Trump
– Ei forsøpling av den politiske debatten, meiner KrF-leiar Knut Arild Hareide om Sylvi Listhaug sine utspel om Arbeidarpartiet. Han meiner Listhaug bør seie unnskyld til Ap.
Forslagsboom til Ap-årsmøtet
Over 100 forslag frå dei lokale partilaga ligg på bordet til årsmøtedelegatane til Arbeidarpartiet denne helga.
Vil tørrlegge heile Arbeidarpartiet
SANDANE/FØRDE (NRK): Fleire på grasrota i Ap vil ha slutt på drikking i politikken. Partileiar Jonas Gahr Støre avviser ikkje forslaget.
Les mer om Arbeidarpartiet.
Arbeidarpartiet i Finnmark kritiserer Arbeidarpartiet
Dei kritiserer regionreforma, regjeringa og no også sitt eige parti. – Ap i Troms er arrogante og usolidariske, medan partiet sentralt burde ha tatt betre styring, seier Ragnhild Vassvik (Ap), fylkesordførar i Finnmark.
Skuffa over regjeringspartia
Fredric Holen Bjørdal (Ap) er skuffa over at regjeringspartia stemte ned Arbeidarpartiet sitt forslag om å innføre beredskapsteam mot mobbing i alle kommunar. Holen Bjørdal viser til at forsøk med beredskapsteam mot mobbing har vore vellukka.
Les mer om Arbeidarpartiet.
Levande bygder og lønnsamt landbruk
Ryggrada i Arbeidarpartiet sin distriktspolitikk er at det skal vere grobotn og armslag for utvikling i heile landet. Arbeid er ein føresetnad for å leva trygge og frie liv.
Les mer om Arbeidarpartiet.
Ønskjer fleire i heiltid
Helsepolitisk talskvinne for Arbeidarpartiet, Ingvild Kjerkol, er uroa over at halvparten av sjukepleiarane på norske sjukehus jobbar deltid. Ifølge tal frå Retriever jobba i snitt 48 prosent av sjukepleiarane i landet helitid i 2017, men berre 27 prosent her i fylket. – Dette må helseføretak og helseminister gjere noko med fort, seier Kjerkhol.
Dødsstøyt for «dødsgebyret»
Arbeidarpartiet sikrar fleirtal for å skrote skifteattestgebyret. Senterpartiet har samla fleirtal kravet for å gje «dødsgebyret» dødsstøyten. SV og KrF er mot - og no seier Arbeidarpartiet også nei.
Les mer om Arbeidarpartiet og KrF.
Levande bygder og lønnsamt landbruk
Ryggrada i Arbeidarpartiet sin distriktspolitikk er at det skal vere grobotn og armslag for utvikling i heile landet. Arbeid er ein føresetnad for å leva trygge og frie liv.
Les mer om Arbeidarpartiet.
Fryktar nytt kraftregime
Arbeidarpartiet bør seia nei til ei uavhengig reguleringsstyresmakt (RME) for energisektoren når Stortinget no skal behandla tilslutning til den tredje energimarknadspakken.
Les mer om Stortinget.
Stiller som ordførarkandidat
Ordførar Eva Vinje Aurdal i Ålesund er kandidat som ordførar i den nye storkommunen dersom nominasjonsnemnda i Arbeidarpartiet ønskjer det. Fleire av dei politiske partia har danna nytt lokallag i Ålesund, og i går var det Arbeidarpartiet sin tur. I 2015 gjorde Arbeidarpartiet eit brakval i Ålesund, men no har fem kommunar slått seg saman til ein felles kommune.
Les mer om Arbeidarpartiet og Ålesund.
Møter storbyopprør
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asylpolitikk.
Les mer om Arbeidarpartiet.
Kritiserer Aps plastforslag
WWF og Havforskingsinstituttet går ut mot Aps forslag om å ta i bruk offshorefartøy for å samle opp plast i havet. Arbeidarpartiet har bedt regjeringa finne ut korleis offshorefartøy kan setjast inn for å samle plast i havet, og truleg vil forslaget få støtte av fleirtalet på Stortinget. Men ifølgje Dagens Næringsliv meiner WWF og Havforskingsinstituttet at det ikkje er noka god løysing.
Grasrota i Arbeidarpartiet er leie av Trond Giske-sakene
FØRDE (NRK): Leiinga i Arbeidarpartiet er forsiktige med å knytte dagens dårlege meiningsmåling opp mot varslingssakene i partiet. Lenger nede i partiet er det ikkje alle som er like forsiktige.
Utfordrar Ap og Sp
KrF er klar til å kjempe for ei omfattande overføring av oppgåver frå Staten til fylkeskommunane, seier stortingsrepresentant Steinar Reiten. I dag diskuterer kommunane sin interesseorganisasjon KS forslaget frå ekspertutvalet om å overføre oppgåver til fylkeskommunane. Reiten seier han er positivt overraska over forslaget og utfordrar Arbeidarpartiet og Senterpartiet til å støtte kampen for å overføre fleire oppgåver.
Trond Giske tilbake på Stortinget
Tidlegare nesteleiar i Arbeidarpartiet Trond Giske er tilbake i sitt sete på Stortinget. Det opplyste stortingspresident Olemic Thommesen i Stortinget i dag. Giske var derimot ikkje til stades under starten av spørretimen onsdag.
Ap-veteran: – Eg kjenner meg ikkje att i partiet mitt
FØRDE (NRK): Arbeidarpartiet har varsla ei ny og tøffare linje i innvandringspolitikken. Det får ein av dei verkelege partiveteranane til å steile.