Arbeidsledigheten

Færre arbeidsledige

Det har vært en nedgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder i november og 2466 personer er nå arbeidsledige. Det er 696 færre arbeidsledige enn november 2016 og det er en nedgang på 22 prosent, sier avdelingsdirektør Per Lund.
Les mer om Per Lund og Vest-Agder.

Arbeidsledigheten kraftig ned i Rogaland

Ved utgangen av november var 7991 personer helt uten arbeid i Rogaland. Sammenlignet med samme måned i 2016 er dette en nedgang på 32 prosent.
Les mer om Rogaland.
Har ikke sett lavere arbeidsledighet på 30 år
Arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag er på bare 1,8 prosent. Nav må tilbake 30 år for å finne like lave tall.
Les mer om Sør-Trøndelag.
Færre arbeidsledige
Arbeidsledigheten i Østfold er lavere enn den var ved utgangen av november, i fjor, viser tall fra NAV. Nå er 3900 østfoldinger helt uten arbeid, det er 350 færre enn på samme tid i fjor.
Les mer om NAV og Østfold.

Ledigheten fortsetter å falle

Antallet personer som er registrert som helt ledige, gikk ned med 1.700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå på 3 prosent.
Les mer om Nav.
Ledighetstallene fortsetter å falle
Antallet personer som er registrert som helt ledige, gikk ned med 1.700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå på 3 prosent.
Les mer om Nav.
Ledighetstallene fortsetter å falle
Antallet personer som er registrert som helt ledige, gikk ned med 1.700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå på 3 prosent.
Les mer om Nav.
Ledigheten synker fortsatt
Oppland hadde landets nest laveste arbeidsledighet med 1,5 prosent ved utgangen av november. Arbeidsledigheten i Hedmark var ved utgangen av november 1,8 prosent. Det er også lavere enn på samme tid i fjor.
Les mer om Hedmark.
Ledigheten fortsetter å falle
Arbeidsledigheten fortsetter nedover, viser ferske tall fra Nav.
Les mer om Nav.
Nav: 1.700 færre arbeidsledige i november
Arbeidsledigheten faller videre, viser nye tall fra Nav.
Les mer om Nav.
Nedgang i arbeidsledigheten i eurosonen
Arbeidsledigheten i eurosonen falt i oktober til 8,8 prosent, som er det laveste nivået siden januar 2009.
Nedgang i arbeidsledigheten i eurosonen
Arbeidsledigheten i eurosonen falt i oktober til 8,8 prosent, som er det laveste nivået siden januar 2009.
SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent
Antall arbeidsledige har som ventet fortsatt å falle utover høsten og teller nå 110.000 personer. Samtidig kommer flere og flere i arbeid.
SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent
Antall arbeidsledige har som ventet fortsatt å falle utover høsten og teller nå 110.000 personer. Samtidig kommer flere og flere i arbeid.
SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent, justert for sesongvariasjoner
Det var 110.000 arbeidsledige i september.
– Grunn til å tro at deler av yrkesdeltagelsen vil komme tilbake
Arbeidsledigheten falt videre og sysselsettingen økte i september, ifølge SSB. Men seniorøkonom Marius Gonsholt Hov ser en grunn til at en videre nedgang i ledigheten vil gå gradvis.
Les mer om Grunn og SSB.
SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent
Det var 110.000 arbeidsledige i september.
SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent, justert for sesongvariasjoner
Det var 110.000 arbeidsledige i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall.
SSB-tall: Lavere arbeidsledighet i september
Arbeidsledigheten falt til 4,0 prosent i september, ifølge arbeidskraftsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.
Les mer om Statistisk.
Nytt fall i arbeidsledigheten
Høyere sysselsetting gir nytt fall i arbeidsledigheten.
Laveste arbeidsledighet på fem år: – Vi kan trygt si at vi er over den verste kneiken
Etter den kraftige oljenedturen i norsk økonomi har tidene snudd. Arbeidsledigheten er nå på sitt laveste på fem år og lavere enn da regjeringen tok over i 2013, ifølge ferske Nav-tall.
Les mer om Nav-tall.
Knockout på arbeidsledigheten
– Dette er gode nyheter, sier sjeføkonom i SR-bank, Kyrre Knudsen om arbeidsledigheten som faller og bedriftene som ansetter igjen.
Les mer om Kyrre Knudsen og SR-bank.
Arbeidsledigheten går ned
Det har vært en nedgang i antallet arbeidsledige i Agder-fylkene i oktober sammenlignet med september, viser nye tall fra Nav. 4255 personer er nå helt arbeidsledige i Agder-fylkene.
Les mer om Agder-fylkene og Nav.
Arbeidsledigheten fortsetter å falle
Ledigheten faller videre i oktober etter å ha stått på stedet hvil i september. Faller er også større enn analytikerne hadde ventet.
Arbeidsledigheten ned til 4,1 prosent – Nav venter ytterligere nedgang
Arbeidsledigheten i august gikk ned med 0,2 prosentpoeng fra mai til 4,1 prosent, ifølge SSB. Nav venter ytterligere nedgang fram mot 2019.
Les mer om Nav og SSB.