Astrid klevstul

- Vi blir oversett av kommunen

TENNSKJÆR: Astrid Klevstul mener at kommunen overser planene til grunneierne når kommunen nå vil selge Malangen kystfort. Grunneiere ønsker å bruke nedlagte Malangen fort til genbank.
Les mer om Malangen.

– Overser planene til grunneierne

Lenvik kommune vil selge «Skandale-fortet. Det reagerer grunneier Astrid Klevstul på. Om ikke grunneierne og kommunen blir enige, kan fjellanlegget bli murt igjen.

Anbefalt for deg