Bankklagenemda

Tragisk seier

En bankkunde som tapte penger på å kjøpe spareprodukter i DnB NOR har fått medhold i Bankklagenemda for sin påstand om at han ble lurt. Nå forberedes massesøksmål mot en rekke banker. Det kan ende i nye tragedier og en forverring av finanskrisen.
Les mer om Bankklagenemda og DnB NOR.

Venter i spenning på sin sak

Øystein Haugland fra Bergen tapte 250.000 kroner på en investering gjennom DnB NOR. Nå håper han at bankklagenemda gir han medhold.
Les mer om Bergen og DnB NOR.
Lånefinansierte spareprodukter
De er elendige investeringer. Det forventes at kundene taper penger. I tillegg har produktene også skjulte kostnader. Dette er den knusende dommen som NHH-professor Thore Johnsen feller over lånefinanaiserte spareprodukter i en rapport til Bankklagenemda.
Les mer om Bankklagenemda.
Får ettergitt banklån
Et samboerpar som kjøpte leilighet i Dampsaga borettslag i Lillehammer får slettet gjelda si i DnB Nor. Bankklagenemda mener banken ga dem feil råd og at de tjente for lite til å betjene lånet.
Les mer om Dampsaga, DnB Nor og Lillehammer.