Befolkningsvekst


Er all vekst lønnsom vekst?

Vi har i den senere tid hørt adskillig om den meget betydelige befolkningsvekst som er forventet både i Ringeriksregionen og landet for øvrig i de kommende år. Joda, vi kan alle håpe på vekst, men ikke for en hver pris tror jeg. LES OGSÃ...

Les mer om Ringeriksregionen.

Hvor er boligpolitikerne?

Derfor bør de også i langt sterkere grad utarbeide langsiktige boligplaner basert på forventet befolkningsutvikling. Kommuner med befolkningsvekst har en utfordring i å skaffe tilstrekkelig tilgang på boliger.

Solberg ser fire klare utfordringer

Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer

Oslo (NTB): Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringer Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Les mer om Erna Solberg og Norge.

Solberg ser fire klare utfordringer for Norge

Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer

Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet.

Solberg ser fire klare utfordringer

Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire store utfordringer Norge står overfor, sa statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse. - Disse vil prege samfunnet vårt i tiårene som kommer. sa hun.

Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg ser fire klare utfordringer for Norge

Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer

Oslo (NTB): Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringer Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Les mer om Erna Solberg og Norge.
Låg folketilvekst i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane har lågare befolkningsvekst enn resten av landet. Ei hovudårsak er at tyngda av arbeidsplassane i fylket er i bransjar i nedgang, viser ein ny rapport.

Les mer om Fjordane og Sogn.
Presenterer lite lystig nyttårslesnad

Svakast på befolkningsvekst og utvikling av arbeidsplassar. Telemarksforsking sin analyse av Sogn og Fjordane er nedslåande, men ikkje kolsvart, lesnad.

Les mer om Fjordane og Sogn.
For tidlig å velge vekk oljen

Motstanden mot fossil energi er økende, men i en verden med sterk befolkningsvekst øker også behovet for energi. Spørsmålet er hvordan finner vi balansepunktet, skriver Gro Brækken i sin avskjedskommentar som bransjesjef for oljeindustrien.

Les mer om Gro Brækken.
Prioriter et godt helsetilbud i Oslo!

Det ville være riktigere av OUS-ledelsen å løse problemene som finnes i dag, om fem år og om ti år, i stedet for å planlegge for 2030. Oslo og Akershus opplever befolkningsvekst som medfører press på helsekapasiteten.

Les mer om Oslo.
Bygger for framtida

Mange var skeptiske da Røyken kommune la fram sin plan om befolkningsvekst for snart 15 år siden. Nå er Røyken en av kommunene med størst vekst i landet. Og de bygger skoler før voksesmertene inntreffer.

Les mer om Røyken.
– Glem hjemflytterne, sats heller på arbeidsinnvandring

Norske kommuner bør lære av Nesna, mener tidligere varaordfører. Rekruttering av polakker har ført til befolkningsvekst. – Det beste med Nesna er roen, sier familien Pyrzak, som stortrives.

Les mer om Glem, Nesna og Pyrzak.
Rekordstor befolkningsvekst i Kristiansand

Kristiansand har hatt en rekordstor vekst i antall innbyggere de siste 12 månedene og ligger an til å sette rekord i 2014. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er storfornøyd.

Les mer om Kristiansand.
Befolkningsvekst

Rana har hatt en befolkningsvekst på 85 personer hittil i 2014, det skriver Rana Blad. Ved utgangen av tredje kvartal bor det nå 26.028 innbyggere i kommunen, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Vil ha p-hus i to etasjer

– Området har stor befolkningsvekst og behovet for pendlerparkeringsplasser vil øke, poengterer Ullensaker Høyre.

Les mer om Ullensaker Høyre.
Slik kan Arna vekkes til live

I Arna har det knapt vært befolkningsvekst de siste 30 årene. Det vil kommunen gjøre noe med.

Les mer om Arna.
Hvorfor bor vi der vi bor? (abo)

Hvorfor bor vi der vi bor? Hva er viktig for oss? Bedre veier? Arbeidsplasser som tiltrekker seg folk med høyere utdanning? Hva gjør at en kommune opplever befolkningsvekst, og en annen ikke?

Bommet på befolkningsvekst

I 1999 fortalte Statistisk sentralbyrå hvor mange innbyggere de regnet med ville bo i Fauske 15 år senere. De traff ikke så godt.

Les mer om Fauske og Statistisk.
– Best alene

Bokn kommune ser for seg en betydelig befolkningsvekst når Rogfast åpner og reisetiden til Stavanger blir rundt 20 minutter.

Les mer om Best, Rogfast og Stavanger.
Vil ha seks nye regionbyer i Akershus – og lokale byer i en rekke mindre tettsteder

Et ferskt forslag fra toppolitikere i Oslo og Akershus lanserer seks nye regionbyer som svar på økende befolkningsvekst.

Les mer om Oslo.
Tre på topp i trontalen

Disse tre områdene vil prege norsk politikk i tiden framover: Befolkningsvekst, redusert oljeaktivitet og klimaendringer.

Regjeringen vil skape kompakte byer

Skal norske byer takle en stadig større befolkningsvekst, må det bygges høyere og tettere. Samtidig må tidligere industriområder transformeres til nye sentrumsnære «landsbyer.
Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
00 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01