Befolkningsvekst


For tidlig å velge vekk oljen

Motstanden mot fossil energi er økende, men i en verden med sterk befolkningsvekst øker også behovet for energi. Spørsmålet er hvordan finner vi balansepunktet, skriver Gro Brækken i sin avskjedskommentar som bransjesjef for oljeindustrien.

Les mer om Gro Brækken.

Prioriter et godt helsetilbud i Oslo!

Det ville være riktigere av OUS-ledelsen å løse problemene som finnes i dag, om fem år og om ti år, i stedet for å planlegge for 2030. Oslo og Akershus opplever befolkningsvekst som medfører press på helsekapasiteten.

Les mer om Oslo.
Bygger for framtida

Mange var skeptiske da Røyken kommune la fram sin plan om befolkningsvekst for snart 15 år siden. Nå er Røyken en av kommunene med størst vekst i landet. Og de bygger skoler før voksesmertene inntreffer.

Les mer om Røyken.
– Glem hjemflytterne, sats heller på arbeidsinnvandring

Norske kommuner bør lære av Nesna, mener tidligere varaordfører. Rekruttering av polakker har ført til befolkningsvekst. – Det beste med Nesna er roen, sier familien Pyrzak, som stortrives.

Les mer om Glem, Nesna og Pyrzak.

Rekordstor befolkningsvekst i Kristiansand

Kristiansand har hatt en rekordstor vekst i antall innbyggere de siste 12 månedene og ligger an til å sette rekord i 2014. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er storfornøyd.

Les mer om Kristiansand.
Befolkningsvekst

Rana har hatt en befolkningsvekst på 85 personer hittil i 2014, det skriver Rana Blad. Ved utgangen av tredje kvartal bor det nå 26.028 innbyggere i kommunen, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Vil ha p-hus i to etasjer

– Området har stor befolkningsvekst og behovet for pendlerparkeringsplasser vil øke, poengterer Ullensaker Høyre.

Les mer om Ullensaker Høyre.
Slik kan Arna vekkes til live

I Arna har det knapt vært befolkningsvekst de siste 30 årene. Det vil kommunen gjøre noe med.

Les mer om Arna.
Hvorfor bor vi der vi bor? (abo)

Hvorfor bor vi der vi bor? Hva er viktig for oss? Bedre veier? Arbeidsplasser som tiltrekker seg folk med høyere utdanning? Hva gjør at en kommune opplever befolkningsvekst, og en annen ikke?

Bommet på befolkningsvekst

I 1999 fortalte Statistisk sentralbyrå hvor mange innbyggere de regnet med ville bo i Fauske 15 år senere. De traff ikke så godt.

Les mer om Fauske og Statistisk.
– Best alene

Bokn kommune ser for seg en betydelig befolkningsvekst når Rogfast åpner og reisetiden til Stavanger blir rundt 20 minutter.

Les mer om Best, Rogfast og Stavanger.
Vil ha seks nye regionbyer i Akershus – og lokale byer i en rekke mindre tettsteder

Et ferskt forslag fra toppolitikere i Oslo og Akershus lanserer seks nye regionbyer som svar på økende befolkningsvekst.

Les mer om Oslo.
Tre på topp i trontalen

Disse tre områdene vil prege norsk politikk i tiden framover: Befolkningsvekst, redusert oljeaktivitet og klimaendringer.

Regjeringen vil skape kompakte byer

Skal norske byer takle en stadig større befolkningsvekst, må det bygges høyere og tettere. Samtidig må tidligere industriområder transformeres til nye sentrumsnære «landsbyer.

På ti år deler osloborgerne på 30.000 færre boliger

NHO kaller boligmarkedet ute av balanse på grunn befolkningsvekst som er langt sterkere enn veksten i nye boliger.

På ti år deler osloborgerne på 30.000 færre boliger

NHO kaller boligmarkedet «ute av balanse på grunn befolkningsvekst som er langt sterkere enn veksten i nye boliger.

Innvandringen fra Polen vil ikke avta med det første

På tre år kom det flere polakker til Norge enn det finnes norskpakistanere her. Uten innvandrerbefolkningen ville det knapt ha vært befolkningsvekst i Norge.

Les mer om Norge og Polen.
Tilflyttere sørger for befolkningsvekst

Befolkningstallet både i Tvedestrand og på Vegårshei har gått opp siste kvartal. I Tvedestrand er det innflytning som sørger for veksten, mens det er innbyggerne selv som tar hånd om

Les mer om Tvedestrand og Vegårshei.
Afrikas befolkning øker mest

Ingen andre steder i verden vil oppleve en så dramatisk befolkningsvekst som Afrika. I løpet av dette århundret kommer halvparten av verdens barn til å være afrikanske.

Les mer om Afrika.
Afrikas befolkning øker mest

Ingen andre steder i verden vil oppleve en så dramatisk befolkningsvekst som Afrika. I løpet av dette århundret kommer halvparten av verdens barn til å være afrikanske.

Les mer om Afrika.
Åpner dørene til 14 nye Oslo-skoler

Oslo kommune har brukt 3,9 milliarder kroner på å bygge og pusse opp skoler før skolestart 18. august. Tross sterk befolkningsvekst og massiv utbygging i flere år, er denne sommeren

Les mer om Oslo-skoler.
Befolkningsvekst driver bredbånd

Bare for å holde tritt med befolkningsveksten må operatørene bygge bredbånd til 56 000 personer eller omlag 25 000 husstander årlig.

- Tid for et politisk væromslag

- Vi er det landet i Europa med sterkest befolkningsvekst, og det er positivt, men det gir også utfordringer.

Les mer om Europa.
Befolkningsvekst i Lørenskog

Lørenskog kommune tror innbyggerantallet kan komme til å øke med opptil 10.000 frem til 2025. I forslaget til kommuneplan som nå er sendt ut på høring, sier kommunen at den skal tilrettelegge for en høy befolkningsvekst blant annet ved at det må bygges 400 nye boliger i året, skriver Romerikes blad.

Les mer om Lørenskog.
Kan være 10.000 flere i 2025

LØRENSKOG: Lørenskog tar høyde for en høy befolkningsvekst med opptil 10.000 flere innbyggere innen 2025. Området rundt Ahus er utpekt som framtidig næringsområde med nærsentertilbud.
Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 22