Befolkningsvekst

Kongsberg lykkes

I følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt som Aftenposten gjengir i dag, lykkes Kongsberg på mange områder, fra befolkningsvekst til utdanningsnivå. Teknologi-industrien er en av de viktigste faktorene og kommunen er et godt vertskap for næringslivet, kommenterer rådmann Wenche Grinderud. 77 kommuner i Oslo-regionen er med i undersøkelen.

Fremtidens Sande

Sande kommune regner med sterk befolkningsvekst og stor byggevirksomhet de kommende årene. I dag la kommunalsjefen frem en rekke reguleringsplaner for ulike områder.
Nå kan bergenserne feste - igjen
Bergen har passert en ny milepæl i befolkningsvekst.
Lavest befolkningsvekst
Nordland har lavest befolkningsvekst av de tre nordligste fylkene i Norge, melder SSB. Per 1. januar i år var befolkningsveksten i Nordland på 0,3 %, mens den i Troms og Finnmark var på henholdsvis 0,9 og 0,5 %.
Les mer om Finnmark, Nordland, Norge og SSB.

Befolkningsvekst i alle fylker

Totalt folketall i Norge ved 1. januar 2015 var 5 165 800. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Folketallet økte med totalt 56 000 i 2014, og innbyggertallet økte i alle fylkene i landet, melder SSB på sine nettsider.
Les mer om Norge, SSB og Statistisk.
Visjoner, ikke illusjoner for storbyene
Befolkningsvekst er en utfordring, men det er også en mulighet. Det gir oss muligheten til å skape enda grønnere, mer konkurransedyktige og innovative byer i fremtiden.
Er all vekst lønnsom vekst?
Vi har i den senere tid hørt adskillig om den meget betydelige befolkningsvekst som er forventet både i Ringeriksregionen og landet for øvrig i de kommende år. Joda, vi kan alle håpe på vekst, men ikke for en hver pris tror jeg. LES OGSÃ...
Les mer om Ringeriksregionen.
Hvor er boligpolitikerne?
Derfor bør de også i langt sterkere grad utarbeide langsiktige boligplaner basert på forventet befolkningsutvikling. Kommuner med befolkningsvekst har en utfordring i å skaffe tilstrekkelig tilgang på boliger.
Solberg ser fire klare utfordringer
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer
Oslo (NTB): Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringer Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg ser fire klare utfordringer for Norge
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet.
Solberg ser fire klare utfordringer
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire store utfordringer Norge står overfor, sa statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse. - Disse vil prege samfunnet vårt i tiårene som kommer. sa hun.
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg ser fire klare utfordringer for Norge
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer
Oslo (NTB): Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringer Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Låg folketilvekst i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane har lågare befolkningsvekst enn resten av landet. Ei hovudårsak er at tyngda av arbeidsplassane i fylket er i bransjar i nedgang, viser ein ny rapport.
Les mer om Fjordane og Sogn.
Presenterer lite lystig nyttårslesnad
Svakast på befolkningsvekst og utvikling av arbeidsplassar. Telemarksforsking sin analyse av Sogn og Fjordane er nedslåande, men ikkje kolsvart, lesnad.
Les mer om Fjordane og Sogn.
For tidlig å velge vekk oljen
Motstanden mot fossil energi er økende, men i en verden med sterk befolkningsvekst øker også behovet for energi. Spørsmålet er hvordan finner vi balansepunktet, skriver Gro Brækken i sin avskjedskommentar som bransjesjef for oljeindustrien.
Les mer om Gro Brækken.
Prioriter et godt helsetilbud i Oslo!
Det ville være riktigere av OUS-ledelsen å løse problemene som finnes i dag, om fem år og om ti år, i stedet for å planlegge for 2030. Oslo og Akershus opplever befolkningsvekst som medfører press på helsekapasiteten.
Les mer om Oslo.
Bygger for framtida
Mange var skeptiske da Røyken kommune la fram sin plan om befolkningsvekst for snart 15 år siden. Nå er Røyken en av kommunene med størst vekst i landet. Og de bygger skoler før voksesmertene inntreffer.
Les mer om Røyken.
– Glem hjemflytterne, sats heller på arbeidsinnvandring
Norske kommuner bør lære av Nesna, mener tidligere varaordfører. Rekruttering av polakker har ført til befolkningsvekst. – Det beste med Nesna er roen, sier familien Pyrzak, som stortrives.
Les mer om Glem, Nesna og Pyrzak.
Rekordstor befolkningsvekst i Kristiansand
Kristiansand har hatt en rekordstor vekst i antall innbyggere de siste 12 månedene og ligger an til å sette rekord i 2014. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er storfornøyd.
Les mer om Kristiansand.
Befolkningsvekst
Rana har hatt en befolkningsvekst på 85 personer hittil i 2014, det skriver Rana Blad. Ved utgangen av tredje kvartal bor det nå 26.028 innbyggere i kommunen, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.
Vil ha p-hus i to etasjer
– Området har stor befolkningsvekst og behovet for pendlerparkeringsplasser vil øke, poengterer Ullensaker Høyre.
Les mer om Ullensaker Høyre.
Slik kan Arna vekkes til live
I Arna har det knapt vært befolkningsvekst de siste 30 årene. Det vil kommunen gjøre noe med.
Les mer om Arna.