Befolkningsvekst

Forventer lavere befolkningsvekst

Tønsberg kommune sier nei til utvikling av nye boligområder, skriver Tønsbergs Blad. Bakgrunnen er nye tall fra SSB, som blant annet viser at den forventede befolkningsveksten i Vestfold frem mot 2040 er halvert. Ordfører Petter Berg sier til avisa at dette viser at det ikke er nødvendig å legge ut flere områder enn man allerede har gjort.
Les mer om SSB og Vestfold.

Øvre Romerike tar av

Stadig flere flytter til Øvre Romerike. Av de åtte Akershus-kommunene der folketallet økte mest i 2016, ligger seks på Øvre. Oslo hadde laveste befolkningsvekst siden 2004.
Lav befolkningsvekst i Eidsberg
Befolkningsveksten i Eidsberg er bare en tidel av det kommunen har regnet med. Kommunen hadde lagt opp til en vekst på n prosent, men tall fra statistisk sentralbyrå viser en tilvekst på bare 0,1% i fjor, og prognosene fremover er også nedjustert. Det overrasker ordfører Erik Unaas i en kommune der utbygging av skoler, barnehager og boliger står i kø.
Les mer om Eidsberg.
SSB: Troms øker mest i nord
Troms er det fylket i Nord-Norge som hadde størst befolkningsvekst i fjor.
Les mer om Nord-Norge.

Befolkningsvekst

Befolkningstallet i Norge øker stadig, og i fjor ble vi 0,9 prosent flere innbyggere, viser tall fra SSB. I Nordland var det størst økning fra 2016 til 2017 i Vevelstad med 4,1 prosent. Størst nedgang finner vi i Hattfjelldal med -3,5.
Les mer om Hattfjelldal, Norge, SSB og Vevelstad.
Vil bygge boliger i støyområder
For å få fortgang i byggingen av nye boliger i Oslo blir det nå lov å bygge i støyutsatte områder. Det kan bety grønt lys for opp til 120.000 nye boliger i hovedstaden. – Oslo forventer stor befolkningsvekst mot 2030, og vi må legge til rette for boligbygging nær kollektivknutepunktene, sier kommunialminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om Jan Tore Sanner og Oslo.
Mangler 1.200 milliarder
Lave renter, befolkningsvekst og offentlige ytelsespensjoner gjør at fremtidige generasjoner må bære en større del av pensjonskostnadene.
Stavangers skatteinntekter kan falle med 112 millioner, det er svært alvorlig
I en tid hvor vi ikke klarer å få bort arbeidsledigheten på rundt 5 prosent, og med negativ befolkningsvekst og tap av flere skattesterke innbyggere, er det grunn til å frykte skattefallet fortsetter. Og da må vi kutte utgiftene enda mer enn det vi må gjøre i dag.
Flyttet fra Oslo til et bedre liv
HOLMESTRAND (NRK): 10 uker gamle Elsa vokser opp i en småby som vil bli større. Holmestrand og kommunene rundt Oslo kan vente seg en betydelig befolkningsvekst, sier forsker.
Les mer om Elsa og Oslo.
Spår befolkningsvekst for nesten alle Fosen-kommunene
Dette er noen av sakene som preger nyhetsbildet i Midt-Norge i dag.
SSB spår norgesrekord i befolkningsvekst
Statistisk sentralbyrå tror at den norske befolkningen vil nå 6 millioner like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.
SSB beregner fortsatt stor vekst i Stavanger
Tross nedgangstider spår Statistisk sentralbyrå, SSB, større befolkningsvekst i Stavanger nå enn for to år siden. For Sandnes er det marginalt motsatt.
Les mer om SSB, Statistisk og Stavanger.
Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket
Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?
Troms vokser mest i nord
Troms var det fylket som hadde størst befolkningsvekst i Nord-Norge i fjor, viser tall fra SSB.
Les mer om Nord-Norge og SSB.
– Norge har plass til flyktningene
KS mener lavere befolkningsvekst kan gi plass til flere.
Les mer om Norge.
Pappfigurer av barnebarn skal lokke utflyttere tilbake til Bodø
Ved hjelp av en kreativ kampanje skal Bodø sikre befolkningsvekst med 20.000 frem til 2030.
Les mer om Bodø.
Frykter matjord kan gå tapt
Mye matjord kan gå tapt i Akershus på grunn av den nye planen for areal og transport, frykter Akershus Bondelag. Planen slår fast at nesten all fremtidig befolkningsvekst skal skje i byer og utvalgte tettsteder. Mange av disse stedene er omgitt av jorder i dag, som Bondelaget frykter blir bygget på.
Les mer om Bondelaget.
For få boliger sammenlignet med befolkningsvekst
Det bygges for få boliger på landsbasis sammenlignet med befolkningsveksten. I Oslo bygges det minst i forhold til veksten i antall innbyggere, viser boligstatistikken for november 2015.
For få boliger sammenlignet med befolkningsvekst
Det bygges for få boliger på landsbasis sammenlignet med befolkningsveksten. I Oslo bygges det minst i forhold til veksten i antall innbyggere, viser boligstatistikken for november 2015.
– Folk flytter ikke til Akershus for å bo i blokk
I dag skal Akershus-politikerne vedta den store planen for hvor framtidens innbyggere i Oslo-området skal bo. Byer og utvalgte tettsteder med god kollektivdekning er utpekt til å ta nesten all befolkningsvekst framover. Fremskrittspartiet protesterer.
Ny skole på Algarheim vedtatt
Ullensaker kommunestyre har i dag vedtatt å bygge ny skole på Algarheim. Prislappen blir på ca.250 millioner kroner. Sterk befolkningsvekst i Ullensaker har ført til stort behov for en ny skole. Ordfører Tom Staahle (Frp) berømmer foreldrenes innsats for å få på plass den nye skolen.
Les mer om Algarheim og Ullensaker.
Nytt håp for Ålgårdbanen
Skal Ålgårdbanen åpnes, bør det legges til rette for ytterligere befolkningsvekst, slår en fersk mulighetsstudie fast.
Les mer om Ålgårdbanen.
Så smarte kan byene bli
Klimautfordringer og befolkningsvekst i byene skaper etterspørsel etter smart teknologi, som kommer til å endre livet i byene de neste årene. Her får du et kikk inn i fremtidens by.
Økonomer: Flyktningstrømmen vil veie opp for konsekvensene av VW-skandalen
En Bloomberg-undersøkelse blant økonomer anslår at en forventet befolkningsvekst i Tyskland vil sørge for 60 milliarder kroner ekstra i økonomisk aktivitet neste år.
Les mer om Tyskland og VW-skandalen.