Befolkningsvekst

Fortsatt svak befolkningsvekst

Flest flytter til Bærum

Ingen andre kommuner i landet hadde større befolkningsvekst enn Bærum i april og juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I annet kvartal i år valgte 2.145 mennesker å flytte til kommunen, skriver Budstikka.
Les mer om Budstikka, Bærum og Statistisk.
Mange flytter ut av Oslo
Befolkningsveksten i Oslo sank med nesten 90 prosent fra første til andre kvartal i 2017, ifølge Dagens Næringsliv. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at lave fødselstall og stor utflytting har ført til en befolkningsvekst på kun 241 personer.
Laveste befolkningsvekst på over ti år
Ikke siden 2005 har befolkningsveksten vært lavere i andre kvartal. Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.

Laveste befolkningsvekst på over ti år

Ikke siden 2005 har befolkningsveksten vært lavere i andre kvartal. Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.
Befolkningsvekst
I både Søgne og Vennesla er det forventet en befolkningsvekst på rundt 35 % frem mot 2040. I Kristiansand er det ventet 10 % i samme tidsperiode. Ordfører i Søgne, Astrid Hilde tror det hele handler om at det rett og slett ikke er plass til flere i storbyene.
Les mer om Astrid Hilde, Søgne og Vennesla.
Areal som 700 fotballbaner skal sikre byen grønne lunger
På grunn av befolkningsvekst og boligbygging vil Trondheims grøntområder kunne krympe med en fjerdedel innen 30 år.
FN: Ni land vil stå for halvparten av verdens befolkningsvekst
Fram til 2050 anslås verdens befolkning å øke med 2,2 milliarder. Halvparten av veksten vil skje i ni land, ifølge nye prognoser fra FN.
Dramatisk kutt i befolkningsvekst reduserer behovet for boligbygging i Bergen
Innbyggertallet i Bergen vokser langt mindre enn før. Behovet for nye boliger er ikke så stort så mange hadde forventet, ifølge en ny kommuneplan.
Les mer om Bergen.
Regjeringen utvikler verktøy for å håndtere utfordringene i byene
DEBATT: Norske byer opplever stor befolkningsvekst og er drivkraften i det grønne skiftet og digitaliseringen.
Forventer lavere befolkningsvekst
Tønsberg kommune sier nei til utvikling av nye boligområder, skriver Tønsbergs Blad. Bakgrunnen er nye tall fra SSB, som blant annet viser at den forventede befolkningsveksten i Vestfold frem mot 2040 er halvert. Ordfører Petter Berg sier til avisa at dette viser at det ikke er nødvendig å legge ut flere områder enn man allerede har gjort.
Les mer om SSB og Vestfold.
Øvre Romerike tar av
Stadig flere flytter til Øvre Romerike. Av de åtte Akershus-kommunene der folketallet økte mest i 2016, ligger seks på Øvre. Oslo hadde laveste befolkningsvekst siden 2004.
Lav befolkningsvekst i Eidsberg
Befolkningsveksten i Eidsberg er bare en tidel av det kommunen har regnet med. Kommunen hadde lagt opp til en vekst på n prosent, men tall fra statistisk sentralbyrå viser en tilvekst på bare 0,1% i fjor, og prognosene fremover er også nedjustert. Det overrasker ordfører Erik Unaas i en kommune der utbygging av skoler, barnehager og boliger står i kø.
Les mer om Eidsberg.
SSB: Troms øker mest i nord
Troms er det fylket i Nord-Norge som hadde størst befolkningsvekst i fjor.
Les mer om Nord-Norge.
Befolkningsvekst
Befolkningstallet i Norge øker stadig, og i fjor ble vi 0,9 prosent flere innbyggere, viser tall fra SSB. I Nordland var det størst økning fra 2016 til 2017 i Vevelstad med 4,1 prosent. Størst nedgang finner vi i Hattfjelldal med -3,5.
Les mer om Hattfjelldal, Norge, SSB og Vevelstad.
Vil bygge boliger i støyområder
For å få fortgang i byggingen av nye boliger i Oslo blir det nå lov å bygge i støyutsatte områder. Det kan bety grønt lys for opp til 120.000 nye boliger i hovedstaden. – Oslo forventer stor befolkningsvekst mot 2030, og vi må legge til rette for boligbygging nær kollektivknutepunktene, sier kommunialminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om Jan Tore Sanner og Oslo.
Mangler 1.200 milliarder
Lave renter, befolkningsvekst og offentlige ytelsespensjoner gjør at fremtidige generasjoner må bære en større del av pensjonskostnadene.
Stavangers skatteinntekter kan falle med 112 millioner, det er svært alvorlig
I en tid hvor vi ikke klarer å få bort arbeidsledigheten på rundt 5 prosent, og med negativ befolkningsvekst og tap av flere skattesterke innbyggere, er det grunn til å frykte skattefallet fortsetter. Og da må vi kutte utgiftene enda mer enn det vi må gjøre i dag.
Flyttet fra Oslo til et bedre liv
HOLMESTRAND (NRK): 10 uker gamle Elsa vokser opp i en småby som vil bli større. Holmestrand og kommunene rundt Oslo kan vente seg en betydelig befolkningsvekst, sier forsker.
Les mer om Elsa og Oslo.
Spår befolkningsvekst for nesten alle Fosen-kommunene
Dette er noen av sakene som preger nyhetsbildet i Midt-Norge i dag.
SSB spår norgesrekord i befolkningsvekst
Statistisk sentralbyrå tror at den norske befolkningen vil nå 6 millioner like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.
SSB beregner fortsatt stor vekst i Stavanger
Tross nedgangstider spår Statistisk sentralbyrå, SSB, større befolkningsvekst i Stavanger nå enn for to år siden. For Sandnes er det marginalt motsatt.
Les mer om SSB, Statistisk og Stavanger.
Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket
Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?
Troms vokser mest i nord
Troms var det fylket som hadde størst befolkningsvekst i Nord-Norge i fjor, viser tall fra SSB.
Les mer om Nord-Norge og SSB.