Befolkningsvekst

Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket

Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?

Troms vokser mest i nord

Troms var det fylket som hadde størst befolkningsvekst i Nord-Norge i fjor, viser tall fra SSB.
Les mer om Nord-Norge og SSB.
– Norge har plass til flyktningene
KS mener lavere befolkningsvekst kan gi plass til flere.
Les mer om Norge.
Pappfigurer av barnebarn skal lokke utflyttere tilbake til Bodø
Ved hjelp av en kreativ kampanje skal Bodø sikre befolkningsvekst med 20.000 frem til 2030.
Les mer om Bodø.

Frykter matjord kan gå tapt

Mye matjord kan gå tapt i Akershus på grunn av den nye planen for areal og transport, frykter Akershus Bondelag. Planen slår fast at nesten all fremtidig befolkningsvekst skal skje i byer og utvalgte tettsteder. Mange av disse stedene er omgitt av jorder i dag, som Bondelaget frykter blir bygget på.
Les mer om Bondelaget.
For få boliger sammenlignet med befolkningsvekst
Det bygges for få boliger på landsbasis sammenlignet med befolkningsveksten. I Oslo bygges det minst i forhold til veksten i antall innbyggere, viser boligstatistikken for november 2015.
For få boliger sammenlignet med befolkningsvekst
Det bygges for få boliger på landsbasis sammenlignet med befolkningsveksten. I Oslo bygges det minst i forhold til veksten i antall innbyggere, viser boligstatistikken for november 2015.
– Folk flytter ikke til Akershus for å bo i blokk
I dag skal Akershus-politikerne vedta den store planen for hvor framtidens innbyggere i Oslo-området skal bo. Byer og utvalgte tettsteder med god kollektivdekning er utpekt til å ta nesten all befolkningsvekst framover. Fremskrittspartiet protesterer.
Ny skole på Algarheim vedtatt
Ullensaker kommunestyre har i dag vedtatt å bygge ny skole på Algarheim. Prislappen blir på ca.250 millioner kroner. Sterk befolkningsvekst i Ullensaker har ført til stort behov for en ny skole. Ordfører Tom Staahle (Frp) berømmer foreldrenes innsats for å få på plass den nye skolen.
Les mer om Algarheim og Ullensaker.
Nytt håp for Ålgårdbanen
Skal Ålgårdbanen åpnes, bør det legges til rette for ytterligere befolkningsvekst, slår en fersk mulighetsstudie fast.
Les mer om Ålgårdbanen.
Så smarte kan byene bli
Klimautfordringer og befolkningsvekst i byene skaper etterspørsel etter smart teknologi, som kommer til å endre livet i byene de neste årene. Her får du et kikk inn i fremtidens by.
Økonomer: Flyktningstrømmen vil veie opp for konsekvensene av VW-skandalen
En Bloomberg-undersøkelse blant økonomer anslår at en forventet befolkningsvekst i Tyskland vil sørge for 60 milliarder kroner ekstra i økonomisk aktivitet neste år.
Les mer om Tyskland og VW-skandalen.
Størst befolkningsvekst i Akershus
Akershus er det fylket i landet som har prosentvis størst befolkningsvekst. Siden nyttår har Akershus fått 5.200 flere innbyggere og totalt bor det nå nesten 600 000 innbyggere her, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
Les mer om Statistisk.
- Nordmenns bilbruk øker. Surprise, surprise!
Rasmus Hansson får lære seg det mest elementære om befolkningsvekst og velstand i Norge, skriver Trygve Hegnar.
Les mer om Norge og Trygve Hegnar.
Laveste befolkningsvekst siden 2001 i Stavanger
Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne et lavere fødselsoverskudd i Stavanger. Befolkningsøkningen i oljehovedstaden har ikke vært lavere i første kvartal siden 2001.
Les mer om Stavanger.
Slik blir kommuneøkonomien neste år
Regjeringen vil gi kommunene mellom seks og sju milliarder mer neste år. Lovpålagte oppgaver, befolkningsvekst og pensjonsutbetalinger binder opp mesteparten.
Dubai skal ha robotpoliti på gaten i løpet av to år
For å kunne holde styr på en kraftig befolkningsvekst går Dubai-politiet helt nye veier.
Les mer om Dubai-politiet.
Rapport: Vekstkommuner taper økonomisk
Om kort tid skal planen for framtidens transport- og boligløsninger i Oslo og Akershus vedtas. Planen vil blant annet føre til underskudd for kommunene med størst befolkningsvekst, fastslår Norconsult.
Les mer om Norconsult og Oslo.
Kongsberg lykkes
I følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt som Aftenposten gjengir i dag, lykkes Kongsberg på mange områder, fra befolkningsvekst til utdanningsnivå. Teknologi-industrien er en av de viktigste faktorene og kommunen er et godt vertskap for næringslivet, kommenterer rådmann Wenche Grinderud. 77 kommuner i Oslo-regionen er med i undersøkelen.
Fremtidens Sande
Sande kommune regner med sterk befolkningsvekst og stor byggevirksomhet de kommende årene. I dag la kommunalsjefen frem en rekke reguleringsplaner for ulike områder.
Nå kan bergenserne feste - igjen
Bergen har passert en ny milepæl i befolkningsvekst.
Lavest befolkningsvekst
Nordland har lavest befolkningsvekst av de tre nordligste fylkene i Norge, melder SSB. Per 1. januar i år var befolkningsveksten i Nordland på 0,3 %, mens den i Troms og Finnmark var på henholdsvis 0,9 og 0,5 %.
Les mer om Finnmark, Nordland, Norge og SSB.
Befolkningsvekst i alle fylker
Totalt folketall i Norge ved 1. januar 2015 var 5 165 800. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Folketallet økte med totalt 56 000 i 2014, og innbyggertallet økte i alle fylkene i landet, melder SSB på sine nettsider.
Les mer om Norge, SSB og Statistisk.
Visjoner, ikke illusjoner for storbyene
Befolkningsvekst er en utfordring, men det er også en mulighet. Det gir oss muligheten til å skape enda grønnere, mer konkurransedyktige og innovative byer i fremtiden.