Befolkningsvekst

Så smarte kan byene bli

Klimautfordringer og befolkningsvekst i byene skaper etterspørsel etter smart teknologi, som kommer til å endre livet i byene de neste årene. Her får du et kikk inn i fremtidens by.

Økonomer: Flyktningstrømmen vil veie opp for konsekvensene av VW-skandalen

En Bloomberg-undersøkelse blant økonomer anslår at en forventet befolkningsvekst i Tyskland vil sørge for 60 milliarder kroner ekstra i økonomisk aktivitet neste år.
Les mer om Tyskland og VW-skandalen.
Størst befolkningsvekst i Akershus
Akershus er det fylket i landet som har prosentvis størst befolkningsvekst. Siden nyttår har Akershus fått 5.200 flere innbyggere og totalt bor det nå nesten 600 000 innbyggere her, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
Les mer om Statistisk.
- Nordmenns bilbruk øker. Surprise, surprise!
Rasmus Hansson får lære seg det mest elementære om befolkningsvekst og velstand i Norge, skriver Trygve Hegnar.
Les mer om Norge og Trygve Hegnar.

Laveste befolkningsvekst siden 2001 i Stavanger

Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne et lavere fødselsoverskudd i Stavanger. Befolkningsøkningen i oljehovedstaden har ikke vært lavere i første kvartal siden 2001.
Les mer om Stavanger.
Slik blir kommuneøkonomien neste år
Regjeringen vil gi kommunene mellom seks og sju milliarder mer neste år. Lovpålagte oppgaver, befolkningsvekst og pensjonsutbetalinger binder opp mesteparten.
Dubai skal ha robotpoliti på gaten i løpet av to år
For å kunne holde styr på en kraftig befolkningsvekst går Dubai-politiet helt nye veier.
Les mer om Dubai-politiet.
Rapport: Vekstkommuner taper økonomisk
Om kort tid skal planen for framtidens transport- og boligløsninger i Oslo og Akershus vedtas. Planen vil blant annet føre til underskudd for kommunene med størst befolkningsvekst, fastslår Norconsult.
Les mer om Norconsult og Oslo.
Kongsberg lykkes
I følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt som Aftenposten gjengir i dag, lykkes Kongsberg på mange områder, fra befolkningsvekst til utdanningsnivå. Teknologi-industrien er en av de viktigste faktorene og kommunen er et godt vertskap for næringslivet, kommenterer rådmann Wenche Grinderud. 77 kommuner i Oslo-regionen er med i undersøkelen.
Fremtidens Sande
Sande kommune regner med sterk befolkningsvekst og stor byggevirksomhet de kommende årene. I dag la kommunalsjefen frem en rekke reguleringsplaner for ulike områder.
Nå kan bergenserne feste - igjen
Bergen har passert en ny milepæl i befolkningsvekst.
Lavest befolkningsvekst
Nordland har lavest befolkningsvekst av de tre nordligste fylkene i Norge, melder SSB. Per 1. januar i år var befolkningsveksten i Nordland på 0,3 %, mens den i Troms og Finnmark var på henholdsvis 0,9 og 0,5 %.
Les mer om Finnmark, Nordland, Norge og SSB.
Befolkningsvekst i alle fylker
Totalt folketall i Norge ved 1. januar 2015 var 5 165 800. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Folketallet økte med totalt 56 000 i 2014, og innbyggertallet økte i alle fylkene i landet, melder SSB på sine nettsider.
Les mer om Norge, SSB og Statistisk.
Visjoner, ikke illusjoner for storbyene
Befolkningsvekst er en utfordring, men det er også en mulighet. Det gir oss muligheten til å skape enda grønnere, mer konkurransedyktige og innovative byer i fremtiden.
Er all vekst lønnsom vekst?
Vi har i den senere tid hørt adskillig om den meget betydelige befolkningsvekst som er forventet både i Ringeriksregionen og landet for øvrig i de kommende år. Joda, vi kan alle håpe på vekst, men ikke for en hver pris tror jeg. LES OGSÃ...
Les mer om Ringeriksregionen.
Hvor er boligpolitikerne?
Derfor bør de også i langt sterkere grad utarbeide langsiktige boligplaner basert på forventet befolkningsutvikling. Kommuner med befolkningsvekst har en utfordring i å skaffe tilstrekkelig tilgang på boliger.
Solberg ser fire klare utfordringer
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer
Oslo (NTB): Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringer Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg ser fire klare utfordringer for Norge
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet.
Solberg ser fire klare utfordringer
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire store utfordringer Norge står overfor, sa statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse. - Disse vil prege samfunnet vårt i tiårene som kommer. sa hun.
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg ser fire klare utfordringer for Norge
Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringene Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Solberg: Fire klare utfordringer
Oslo (NTB): Befolkningsvekst, eldrebølge, lavere oljeaktivitet og det grønne skiftet. Det er fire av de største utfordringer Norge står overfor, ifølge statsminister Erna Solberg (H).
Les mer om Erna Solberg og Norge.
Låg folketilvekst i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane har lågare befolkningsvekst enn resten av landet. Ei hovudårsak er at tyngda av arbeidsplassane i fylket er i bransjar i nedgang, viser ein ny rapport.
Les mer om Fjordane og Sogn.