Brudd

Avslørte fiskejuks

I Troms og Finnmark har Fiskeridirektoratet denne vinteren registrert 37 brudd på regelverket innen torskefiskeriene. Tallene for hele landsdelen er 81 regelbrudd i samme periode. Direktoratet har giret opp kontrollvirksomheten.

LB-2018-35392

For grovt uaktsomt brudd på innreiseforbud ble en 31 år gammel mann fra Tyrkia etter en samlet vurdering av graden av skyld og erkjennelsen av straffeskyld dømt til fengsel i 11 måneder. Stikkord: Strafferett. Straffutmåling.
Les mer om Tyrkia.
LF-2017-202132
Styreformann og daglig leder i selskap som drev dykking etter kamskjell ble frifunnet i tingretten for straffansvar etter brudd på diverse sikkerhetsforskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, etter at en av dykkerne omkom.
Svineklage fikk ikke medhold
Svineprodusentene i Østfold som har klagd på en millionbot for brudd på konsesjonsloven får ikke medhold hos Fylkesmannen. De har fått krav om å betale 2,7 millioner kroner, fordi myndighetene mener fire gårder har blitt drevet av n produsent. Nå går klagen til Landbruksdirektoratet.

Det kan bli storstreik i barnehagene

En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
Det kan bli storstreik i barnehagene
En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
Det kan bli storstreik i barnehagene
En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
Det kan bli storstreik i barnehagene
En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
Politisk uetisk og brudd på menneskerettigheter
Hvilke etisk menneskesyn og hvilke tanker rundt menneskeverdet har stortingspolitikere, når de uttrykker at mennesker som lever under fattigdomsgrensen, skal begrenses i å sette flere barn til verden for å bekjempe barnefattigdommen?
Det kan bli storstreik i barnehagene
En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
Det kan bli storstreik i barnehagene
En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
Det kan bli storstreik i barnehagene
En konflikt om barnehagelæreres arbeidstid havner nå i kommuneoppgjøret. 12.400 barnehagelærere kan bli berørt av streik ved brudd.
– Brudd på folkeretten, men riktig med angrep i Syria
Angrepet mot Syria var et brudd på folkeretten og ulovlig, sier jussekspert og SV. Unge Høyre er enig i at angrepet ikke oppfylte kravene til folkeretten, men sier det må få konsekvenser å bruke kjemiske våpen mot egen befolkning.
Les mer om Brudd og Syria.
– Brudd på folkeretten, men riktig med angrep i Syria
Angrepet mot Syria var et brudd på folkeretten og ulovlig, sier jussekspert og SV. Unge Høyre er enig i at angrepet ikke oppfylte kravene til folkeretten, men sier det må få konsekvenser å bruke kjemiske våpen mot egen befolkning.
Les mer om Brudd og Syria.
Brudd mellom Aksel Lund Svindal og bergenske Gitte Lill Paulsen.
Se og Hør kan melde at det er brudd mellom bergenske Gitte Lill Paulsen (31) og alpinist Aksel Lund Svindal (35).
Brudd mellom Aksel Lund Svindal og bergenske Gitte Lill Paulsen.
Se og Hør kan melde at det er brudd mellom bergenske Gitte Lill Paulsen (31) og alpinist Aksel Lund Svindal (35). Ifølge Se og Hør bekrefter kilder at forholdet er over.
Solstad Farstad: «Indikasjon på at Farstad Shipping er i brudd med lånevilkår
Det fusjonerte rederikonsernet Solstad Farstad melder at en av datterselskapene trolig er i brudd med et av lånekravene som måler betjeningsevnen på gjelden. I tillegg varsler styrelederen at han vil trekke seg.
Brudd for Janne Formoe
«Neste sommer-stjernen Janne Formoe går fri og frank inn i den lyse årstiden.
Les mer om Janne Formoe.
Janne Formoe: - Brudd for Janne Formoe - Se og Hør
«Neste sommer»-stjernen Janne Formoe går fri og frank inn i den lyse årstiden. (Se og Hør): For halvannet år siden avslørte Se og Hør at Hanne Formoe (42) hadde falt pladask for brannmannen Thomas Grimsgaard (43). Nå er forholdet over.
Tror Farstad Shipping er i brudd
Sunnmøringer sliter.
Solstad Farstad risikerer brudd på lånebetingelser
Offshorerederiet Solstad Farstad varsler om at datterselskapet Farstad Shipping as ligger an til å komme i brudd med lånebetingelsene
Les mer om Farstad Shipping.
Solstad Farstad: «Indikasjon på at Farstad Shipping er i brudd med lånevilkår
Det fusjonerte rederikonsernet Solstad Farstad melder at en av divisjonene trolig er i brudd med et av lånekravene som måler betjeningsevnen.
Solstad Farstad risikerer brudd på lånebetingelser
Offshorerederiet Solstad Farstad varsler om at datterselskapet Farstad Shipping as ligger an til å komme i brudd med lånebetingelsene
Les mer om Farstad Shipping.
Brudd for Aksel Lund Svindal og Gitte Lill Paulsen: - Brudd for Aksel Lund Svindal - Se og Hør
Har bevart et godt vennskap. (Se og Hør): Superalpinisten Aksel Lund Svindal (35) har gjort sportslig braksuksess i en årrekke. Tross skade og sykdom, har han alltid kommet tilbake på pallen.
Aksel Lund Svindal og Gitte Lill Paulsen har gått fra hverandre
Brudd for alpinkongen etter ett års forhold. Alpinisten Aksel Lund Svindal (35) og modellen Gitte Lill Paulsen (31) har gått fra hverandre, skriver Se og hør.
Les mer om Gitte Lill Paulsen.