Chaffey

- Galt å belønne små kommuner bare for at de velger å være små

- Kommunereformen burde handler mye mer om hvordan tjenesten til innbyggerne løses, enn hvor kommunegrensene skal gå, sier statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Romsdals Budstikke.
Les mer om Kommunalog og Paul Chaffey.

Forventer at flere kommuner i Trøndelag slår seg sammen(pluss)

Statssekretær Paul Chaffey mener flere trønderske kommuner blir nødt til å slå seg sammen fordi inntektene går ned og eldreomsorgsutgiftene opp.
Les mer om Trøndelag.
– Norge må prioritere bedre enn før
– Kommunene må forberede seg på trangere økonomiske tider. Det sa statssekretær Paul Chaffey fra Kommunaldepartementet da han presenterte kommunedelen av statsbudsjettet for fylkets ordførere og rådmenn i dag. – Landet får lavere oljeinntekter, og en større andel av befolkningen er eldre, sa Chaffey.
Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor
Men vi blir aldri ferdige, skriver Paul Chaffey.
Les mer om Paul Chaffey.

Allmøte hos Fylkesmannen

På Statens hus kl.11:30 skal statssekretær Paul Chaffey (H) orientere om hvem som blir fylkesmannembetene for nye region Viken, melder Moss Avis.
Skal kjempe for arbeidsplasser
Fylkesordfører Rune Hogsnes sier han skal kjempe for alle de 240 arbeidsplassene i Vestfold fylkeskommune. Ifølge statssekretær Paul Chaffey i Kommunaldepartementet skal folkevalgte bestemme hvor fylkesadministrasjonen skal være, men sier det er naturlig at Telemark får den i den nye regionen med Vestfold og Telemark.
Fylkesadministrasjonen til Telemark
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunaldepartementet sier de folkevalgte skal bestemme hvor den nye fylkesadministrasjonen skal være i den nye regionen med Telemark og Vestfold. Siden Vestfold får fylkesmanns-embetet, er det naturlig at Telemark får fylkesadministrasjonen, sier han.
HVA ANDRE MENER: Tid for digitalisering i kommunene
HVA ANDRE MENER: Potensialet er stort, men vi trenger å øke digitaliseringstakten i kommunene, skriver Paul Chaffey.
Les mer om Paul Chaffey.
HVA ANDRE MENER: Norden + Baltikum = sant
HVA ANDRE MENER: Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Nå går vi sammen for å bli enda bedre, skriver statssekretær Paul Chaffey.
HVA ANDRE MENER: Er informasjonssikkerheten i statsforvaltningen god nok?
HVA ANDRE MENER: Befolkningen, næringslivet og forvaltningen skal ha tillit til at digitale tjenester i statsforvaltningen er godt sikret og til å stole på, skriver Paul Chaffey.
Les mer om Paul Chaffey.
HVA ANDRE MENER: Det skal lønne seg å digitalisere
HVA ANDRE MENER: I årets budsjett er 200 millioner kroner ført tilbake til statskassen som gevinst av digitalisering, skriver statssekretær Paul Chaffey.
Les mer om Paul Chaffey.
Har tjent halvannen mill. på en uke
Statssekretær Paul Chaffey (H) har hatt verdistigning på over halvannen millioner kroner den siste uken på sine aksjer i det lille oljeselskapet Questerre.
Les mer om Questerre.
Vi skal få mer igjen for it-investeringene
HVA ANDRE MENER: Nye teknologier vil være viktige i å finne løsningene på de samfunnsutfordringene vi står overfor i årene fremover, skriver Paul Chaffey.
Les mer om Paul Chaffey.
Når digitale landegrenser krysses
HVA ANDRE MENER: At EU lykkes med å skape et indre marked av fri bevegelse av tjenester, varer, kapital og arbeidskraft er viktig for oss, skriver Paul Chaffey
Les mer om Paul Chaffey.
Chaffey vil inn på Stortinget
Statssekretær Paul Chaffey (51) fra Bærum er en av Akershus Høyres kandidater til stortingsvalget neste høst. Chaffey var i tolv år administrerende direktør i NHOs forening Abelia, og er i dag statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
- Kravene til statlige virksomheter må bli større
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at digitaliseringen av offentlig sektor går for sakte og at man ikke har vært flinke nok til å ta ut gevinstene. – Men nå må vi, sier han.
Les mer om Kommunalog.
Oppfordrer til samarbeid
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier de nye regionene vil få flere oppgaver enn dagens fylkeskommuner. Han oppfordrer fylkespolitikerne i Buskerud, Vestfold og Telemark til å være med på å skape en ny region som kan utvikle landsdelen videre.
Dei held stø kurs mot fylkesmannsfusjonar
– Uaktuelt å venta med å slå saman fylkesmennene til nye regionar er bestemte, seier statssekretær Paul Chaffey (H). 135 fylkesmannsjobbar i Sogn og Fjordane kan vera i fare.
Les mer om Fjordane, Paul Chaffey og Sogn.
Paul Chaffey har satset på oljemygg og Funcom
Statssekretær Paul Chaffey har satset på disse fire aksjene.
Les mer om Funcom.
Flytting ikke tidfestet
Statssekretær Paul Chaffey opplyser at det ikke er tatt en beslutning om når fylkesmannsembetene i Agder skal samlokaliseres. Inntil videre skal det drives videre fra både Kristiansand og Arendal. Chaffey møter nå fylkespolitikerne i Aust-Agder.
Samlokalisering fortsatt uavklart
Statssekretær Paul Chaffey opplyser at det ikke er tatt en beslutning om når fylkesmannsembetene i Agder skal samlokaliseres til ett sted. Sammenslåing av embetene skjer fra nyttår, men inntil videre skal det drives videre fra både Kristiansand og Arendal. Chaffey møter nå fylkespolitikerne i Aust-Agder.
Chaffey i Arendal
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal og moderniseringsdepartementet møter nå Aust-Agder fylkesutvalg for å diskutere sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agder fra nyttår. Politikerne ble overrasket og flere frykter at arbeidsplassene kan havne i Kristiansand.
Norge trenger en ny digital agenda
Spørsmålet er ikke om vi går en digital fremtid i møte, men hvordan vi skal gjøre det, skriver Paul Chaffey.
Les mer om Paul Chaffey.
Felles innsats for brukerne
Senk terskelen for digital deltagelse! Styrk den digitale dømmekraften! Hilsen Paul Chaffey.
- Viktigst å kunne løse oppgaver
Det er statssekretær Paul Chaffey fra Snarøyas budskap til Asker og Bærum kommuner, nå som kommunene er blitt pålagt å diskutere mulig sammenslåing.
Les mer om Asker, Bærum og Paul Chaffey.